Sümer Tabletleri ve Kutsal Kitaplar

Sosyal Medya Butonlarını Kullanarak Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz.

Sümer Tabletleri Yalanı Son dönemlerde Din karşıtı çevrelerde Sümer efsaneleri ve kutsal kitaplar konulu yeni bir iftira oldukça popüler hale gelmiş durumda. ” Kuran, İncil ve Tevrat sümer metinlerine benziyormuş, gılgamış destanı ve kuran arasında benzerlik varmış, gılgamış destanı ve dinler aynı kökene sahipmiş, kutsal kitaplar o metinlerden alıntı yapılmış, yani vahiy değil insan yazması kopya olabilirmiş. Sümerler çok tanrılı inanca sahipmiş bu yüzden tek olan Allah çok tanrılı metinler vahyetmezmiş. Zamanla insanlar o metinleri kopyalayıp tek tanrılı…

Sosyal Medya Butonlarını Kullanarak Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz.
"Sümer Tabletleri ve Kutsal Kitaplar"