Seküler Nedir? Sekülerizm ve İslam

Sosyal Medya Butonlarını Kullanarak Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz.

Seküler nedir? Seküler kelimesi, dünyevi veya çağa uygun olanı belirtir ve dünyanın nesnel halinin göz önünde tutulmasıdır. Nesnel dünya hayatına önem veren, dini, uhrevi kavramlarla ilgilenmeyen demektir. Sekülerizm doğrudan dini inkar değildir. Hayatın çoğu alanında dini referans almayan, ilgilenmeyen yaşamda her zaman nesnel ve çağın gereklerine, yani çıkarlar neyi gerektiriyorsa ona uygun hareket etmektir. Sekülerizm kimilerince ayrı gösterilmeye çalışılsa da Laiklik ile doğrudan bağlantılıdır. Seküler ile laikliğin farkı yok denecek kadar azdır. Sekülerizm Laikliğin günlük…

Sosyal Medya Butonlarını Kullanarak Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz.
"Seküler Nedir? Sekülerizm ve İslam"

Tarihselcilik Nedir? Tarihselci Kuran anlayışının yanlışları

Sosyal Medya Butonlarını Kullanarak Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz.

  Kuran ve Tarihselcilik             Kuran’ın hükmünün Hz. Muhammed’in dönemi ve arap kavminin kültürü ile sınırlı olduğunu, doğrudan Allah’tan kelime olarak inmediğini Hz. Muhammed’in yaşadığı esinlenmeleri yazıya döktüğünü, Kuran’da anlatılan kıssaların gerçekte yaşanmadığını yani bir nevi masal olduğunu iddia eden görüşe Tarihselcilik denilmektedir. (Tarihselciliğin çelişkileri ve derinlemesine analizi için Erdem Uygan-Zeki Bayraktar programını mutlaka izleyiniz.) Aslında Tarihselcilerin çoğunun tam olarak ne dediği de anlaşılmamaktadır. Çoğunda net bir görüşle karşılaşmıyoruz. Yaptıkları…

Sosyal Medya Butonlarını Kullanarak Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz.
"Tarihselcilik Nedir? Tarihselci Kuran anlayışının yanlışları"

İnanç ile zeka seviyesi arasındaki ilişki

Sosyal Medya Butonlarını Kullanarak Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz.

  Zeka Seviyesi İle dindarlık ilişkisi Yüksek zeka, inanç konusunda avantaj mıdır yoksa tam tersimi geçerlidir? Fakir veya eğitim seviyesi düşük insanların daha dindar olması gibi bir durum var mıdır? Ateistler mi daha zekidir yoksa dindarlar mı? Neden çok zeki ve iyi eğitimli dindar insanlar varken aynı şekilde çok zeki ve iyi eğitimli ateistler de var? İki tarafta donanımlı iken bu farklılığın sebebi nedir? Zeka seviyesi ve eğitim ile inançlı olmak yada ateist olmak arasında…

Sosyal Medya Butonlarını Kullanarak Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz.
"İnanç ile zeka seviyesi arasındaki ilişki"

Dindarlık Nedir? Dindar Olma Sebepleri

Sosyal Medya Butonlarını Kullanarak Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz.

Dindarlık sebepleri Dindar olmak insan hayatının tamamını etkileyen önemli bir seçimdir. Dindarlığın boyutları kişinin tercihleri ve çevresel etkenlere göre değişiklik gösterir.  Hangi inançtan olursa olsun dindarlık kuralları olan bir yapıdır. Dindarlığın boyutları ve dindar insanın özellikleri psikoloji alanında çok sayıda araştırmaya konu olmuştur. Bu alanda yapılan çalışmalar ile çeşitli dindarlık ölçeği kriterleri geliştirilmiştir. Bireylerin dindarlaşmasına fıtrat kaynaklı yorumlar getirenler olduğu gibi ideolojik sebeplerle yorum getirenler de bulunmaktadır. Bu kesimlerin başlıcası ateistlerdir. Aslında dindarlık konusunda ileri sürdükleri…

Sosyal Medya Butonlarını Kullanarak Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz.
"Dindarlık Nedir? Dindar Olma Sebepleri"