Cinler hakkında bilgiler : Psikolojik rahatsızlıklarda cinlerin etkisi var mı?

Sosyal Medya Butonlarını Kullanarak Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz.

Cinlerin insanlara etkileri

Bu yazımızda bilimsel delillerle psikolojik rahatsızlıklarda cinlerin etkileri, cinlerin özellikleri, cinler hakkında bilinmesi gerekenler, cinlerin insanları etki altına alması, cinlerin kötü etkilerinden korunma yolları hakkında bilgiler yer almaktadır.

Dikkat ederseniz tıp biliminin en aciz kaldığı konu psikolojik hastalıklardır. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile psikolojik rahatsızlıklara yapılan tek şey teşhis koymak ve hastalık semptomlarını zayıflatacak uyuşturucu özellikli ilaçlar vermektir. Psikolojik hastalıklarda maalesef kimse kesin şekilde tedavi edilemiyor. Sadece bazı atak veya krizlerin etkisi azaltılarak hastanın kendisine ve çevresine zarar vermesinin engellenmesine, yaşam kalitesinin yükseltilmesine çalışılıyor.

Cinlerin insanlar üzerinde uyguladığı düşünce manipülasyonunun doğada da çok sayıda örneği vardır:

Toxoplazma parazitinin müthiş planı

Ele geçirdiği canlıları zombiye dönüştüren parazit türleri

Bal arılarına zihin kontrolü yapan parazit

Normalde kaçması gerekirken kendini kedilere yediren fareler, kuşlara kendini yedirmek için yüksek noktalara çıkan salyangozlar, intihar eden ağustos böcekleri, zombi arılar vs. hepsi normalde kesinlikle yapmayacakları şeyleri vücutlarını ele geçiren parazitler sebebiyle yapıyorlar. Bu yapılanların hepsinin de bir amacı var. Farenin çok sayıda düşmanı var, toxoplazma paraziti bulaşan fareler bütün düşmanlarından kaçmaya devam ediyor ama sadece kedilere olan doğal korkularını yitiriyorlar çünkü bu parazitin tek üreme noktası olan kedi bağırsağına ulaşması gerekiyor. Burada müthiş bir plan var. Günümüzün hiç bir teknolojisi bunu fareye yaptıramaz ama mikroskobik boyutta bir parazit bunu başarıyor. Parazit, mantar, bakteri gibi canlıların bu manipülasyon tekniklerini nasıl uyguladıkları halen büyük bir gizemdir.

Doğada yaşanan bu düşünce manipülasyonları ile insanların yaşadığı psikolojik rahatsızlıklar arasında çok sayıda benzerlik vardır. Cinlerde insanların normalde yapmayacağı şeyleri yapmasına, düşünmediği, ilgisini çekmeyen şeyleri düşünmelerine sebep olabilirler.

Doktorların çeşitli ilaçlarla uyuşturduğu beyin reseptörleri aynı zamanda cinlerinde kötü amaçları için kullandığı noktalardır. Bu noktalardan kalp ve bağırsaklarda da vardır. Narko ilaçlar ile bu noktaların aktivitesi minimum seviyeye indirilerek aynı kanalları kullanan cinlerin kötü etkileri azaltılıyor. Uyarıcı ilaçlar ise tam tersine bu noktaların aktivitesini aşırı şekilde arttırarak cinlerin bu ilaçları kullananları daha kolay etki altına almasına sebep olmaktadır. Tabi doktorların tamamına yakını böyle bir şeyi düşünerek ilaç vermiyor, hatta böyle düşünceleri reddediyorlar ama sonuçta yaşanan mekanizma bu. Ağır stress, bunalım, depresyon dönemleri de cinlerin saldırılarına karşı daha savunmasız kalınan zamanlardır.

Bazıları ”Cin olayları neden geri kalmış ülkelerde oluyor, neden gelişmiş ülkelerde böyle olaylardan bahsedilmiyor” diyorlar. Aslında bu konuda gelişmiş yada geri kalmış ülkeler aynı vakaları yaşıyor. Sadece olayları isimlendirilme tarzları farklı.

İki tarafta psikolojik rahatsızlıkların tam sebebini ve kesin tedavisini bilmiyor. Geri kalmış toplumlar bu hastalıklara cin çarpması, cinnet, delilik gibi isimler verirken gelişmiş toplumlar bipolar bozukluk, ankisiyete, şizofreni vs. gibi havalı tıbbi isimler vermektedirler. Sonuç olarak kimse bu hastalıkların oluş sebeplerini ve kesin tedavilerini bilmiyor. Ayrıca psikolojik rahatsızlıklar gelişmemiş ülkelerde daha çok görülüyor gibi bir durum da yok, tam tersine istatistiklere baktığımızda gelişmiş ülkelerde psikiyatrik hastalıkların daha yüksek seviyelerde olduğunu görüyoruz.

Kuran’da cinlerin özellikleri :

Kuran’da cinlerin insanların çoğunluğunu doğru yoldan saptırdıkları anlatılmaktadır.

Enam 128: ”Onların tümünü toplayacağı gün: ‘Ey cin topluluğu insanlardan çoğunu (yoldan çıkardını) edindiniz’ (diyecek). İnsanlardan onların dostları derler ki: ‘Rabbimiz, biz birbirimizden yararlandık ve bizim için tesbit ettiğin süreye ulaştık.’ (Allah) Diyecek ki: ‘Allah’ın dilediği hariç, ateş sizin içinde süresiz kalacağınız konaklama yerinizdir. Muhakkak ki Rabbin, Hakim’dir, Alim’dir.”

Cinler, bizi onları fark edemeyeceğimiz yerden görmektedirler.

Araf 27: ”Ey Âdemoğulları! Avret yerlerini kendilerine açmak için, elbiselerini soyarak ana babanızı cennetten çıkardığı gibi, şeytan sizi de saptırmasın. Çünkü o ve kabilesi, onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz şeytanları, iman etmeyenlerin dostları kılmışızdır.”

Cinlerin kötü etkilerinden korunma yolları :

Çoğu psikolojik rahatsızlığın altında cinler vardır. Eğer imkan verirsek cinler düşüncelerimizi manipüle ederler ve çeşitli psikolojik hastalıklara yol açarlar. Cinler etki altına aldıkları insanların normalde yapmayacakları şeyleri yapmalarına sebep olabilirler.

İzlediğiniz korku flimlerini, uçtu kaçtı cin hikayelerini unutun. Bunların tamamı uydurmadır, Kuran’a aykırıdır. Cinlerin böyle güçleri yok. Cinler iradesi güçlü, imanlı insanlara hiç bir zarar veremezler. Cinlerin insanlar üzerindeki güçleri sadece kafirler üzerinde etkilidir.

Nahl 100: ”Onun gücü sadece onu dost edinenler ve şirk koşanlar üzerindedir.”

Şeytanların insanlar üzerindeki en önemli gücü onlara yaptıkları kötü şeyleri güzel göstermektir.

Nahl 63: ”Allah’a andolsun ki, senden önceki ümmetlere de gönderdik, fakat şeytan onlara yaptıklarını süslü göstermiştir; bugün de onların velisi odur ve onlar için acı bir azab vardır.”

Şeytanların en güçlülerinden İblis bile insanlar üzerinde zorlayıcı bir gücü olmadığını, sadece onlara yaptıkları kötü işleri süslü gösterdiğini söylemektedir.

İbrahim 22: ”İş hükme bağlanınca şeytan der ki: “Doğrusu, Allah, size gerçek olanı vadetti, ben de size vaadde bulundum, fakat ben yalan söyledim. Benim size karşı zorlayıcı bir gücüm yoktu, yalnızca sizi çağırdım, siz de bana icabet ettiniz. Öyleyse beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ben sizi kurtaracak değilim, siz de beni kurtaracak değilsiniz. Doğrusu daha önce beni ortak koşmanızı da inkar etmiştim. Gerçek şu ki, zalimlere elim bir azab vardır.”

Cinler konusunda iki şeye dikkat edilmedir:

1- Onlara kapı açmayın, yani onlardan yardım istemeyin, sığınmayın, çağırmayın.
2- Onlardan korkmayın.

Özellikle birinci madde de sayılanlar zaten Müslümanlara yakışmayacak, boş, faydasız işlerdir.

Bazı cahillerin başvurduğu üfürükçü, büyücü, muskacı gibi tiplerin tamamı sahtekardır. Cinlerden korunmanın tek yolu samimi bir Müslüman olarak Allah’a sığınmaktır.

Hayırlı tefekkürler dilerim…

Sosyal Medya Butonlarını Kullanarak Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir