Kuran’a göre boşanma nasıl olur? İslamda boşanma hukuku

Sosyal Medya Butonlarını Kullanarak Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz.

Kuran’a göre boşanma

Çoğu kişinin zannettiğinin aksine Kuran’da boşanma çok kolay hatta bazı sıkıntılı durumlarda teşvik edilen bir durumdur. Kuran’a göre boşanma şaşırtıcı seviyede adaletlidir. Kuran’da kadının boşanma hakkı maddi ve manevi olarak ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Boşanan kadınların yeni bir evlilik yapmasına kimsenin karışamayacağı anlatılır. İslamda boşanma ve tekrar evlenme kadın olsun erkek olsun bütün bireyler için olabilecek en ileri seviyede düzenlenmiştir. (Küçük yaşta çocukların evlendirilmesi Kuran ile kesinlikle yasaklanmıştır. Hadis ve rivayet adı altında Kuran’a ve Hz Muhammed’ atılan bu iftira ile ilgili olarak Kuran’da evlenme yaşı – Talak 4. ayet makalemizi okumanızı tavsiye ederim.)

Evlilikte çiftler arasında sorunlar yaşanıyorsa her iki tarafın ailelerinden yetkili kişilerin hakem olabileceği buyrulmaktadır:

Nisa 35: ”Eğer onların (karı-kocanın) arasının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf (arayı) düzeltmek isterlerse, Allah da onları uzlaştırır. Muhakkak ki Allah Alîm’dir (en iyi bilendir), Habîr’dir.”

Boşanma sürecinde kadınlara herhangi bir konuda eziyet yapılması yasaktır:

Bakara 231: ”Kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme sürelerini bitirdikleri zaman, ya onları iyilikle tutun yahut iyilikle bırakın. Haklarına tecavüz edip zarar vermek için onları tutmayın. Kim bunu yaparsa kendine zulmetmiş olur. Sakın Allah’ın âyetlerini eğlenceye almayın. Allah’ın üzerinizdeki nimetini, size öğüt vermek için indirdiği kitab’ı ve hikmeti hatırlayın. Allah’a karşı gelmekten sakının ve bilin ki allah her şeyi hakkıyla bilendir.”

Boşanan kadınların yeni evlilikler yapmasına engel olunamaz:

Bakara 232: ”Kadınları boşadığınızda bekleme sürelerini tamamlarlarsa, aralarında iyilik üzere anlaşmaları durumunda (kendileriyle evlenmeye niyetlendikleri) eşleriyle nikahlanmalarını engellemeye çalışmayın. bununla içinizden allah’a ve ahiret gününe iman edene öğüt verilmektedir. bu sizin için daha elverişli ve daha temizdir. allah bilir, siz bilemezsiniz.”

Karşılıklı eziyet ederek, sıkıntı vererek bir evliliği sürdürmektense boşanmak daha hayırlıdır. Kuran’da boşanma nedenleri olarak en başta kronik hale gelmiş geçimsizlik, huzursuzluk gösterilmektedir. Kuran’da böyle durumlarda maddi sıkıntılar yaşamaktan korkmaya gerek olmadığı buyrulmaktadır:

Nisa 129:”……eğer arayı düzeltir ve allah’a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.”

Nisa 130:”Eğer ayrılırlarsa, Allah bol lütuf ve nimetiyle onların her birini zengin kılar (başkalarına muhtaç bırakmaz). allah, lütfu geniş olandır. o, hüküm ve hikmet sahibidir.”

Boşanma iddet süresi sonunda iki şahit huzurunda gerçekleşir:

Talak 2: ”Boşanan kadınlar iddetlerinin sonuna varınca, onları güzelce tutun, yahut onlardan güzelce ayrılın. İçinizden iki âdil kimseyi şahit tutun. Şahitliği Allah için dosdoğru yapın. İşte bununla Allah’a ve ahiret gününe inanan kimselere öğüt verilmektedir. Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu açar.”

Evliliğin bozulması durumlarında kadınlara tazminat ödenir:

Bakara 237: ”Eğer onlara mehir tespit eder de kendilerine el sürmeden boşarsanız, tespit ettiğiniz mehrin yarısı onlarındır. Ancak kadının, ya da nikâh bağı elinde bulunanın (kocanın, paylarından) vazgeçmesi başka. Bununla birlikte (ey erkekler), sizin vazgeçmeniz takvaya (Allah’a karşı gelmekten sakınmaya) daha yakındır. Aranızda iyilik yapmayı da unutmayın. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir.”

Nisa 20: ”Bir eşi bırakıp yerine bir başka eşi almak isterseniz, onlardan birine (öncekine) yüklerle (mal ve para) vermişseniz bile ondan hiç bir şey almayın. Ona iftira ederek ve apaçık bir günaha girerek verdiğinizi alacak mısınız?”

Boşanan kadınlara nafaka verilmesi gerekir:

Bakara 241: ”Boşanan kadınlara maruf şekilde geçimlik verilmelidir. Bu takva sahiplerinin üzerine bir yükümlülüktür.”

Neredeyse her gün yaşanan kadına şiddet olaylarının çözümü Kuran hükümlerinden geçmektedir. İslamda kadının boşanma hakkı konusunda geleneksel hurafelerden kurtulup yalnızca Kuran ayetlerine uyulması yaşanan sorunları tamamen çözecektir.

Zümer 18: ”Onlar sözü işitirler ve en güzeline uyarlar. İşte onlar, Allah’ın hidayete erdirdiği kimselerdir ve onlar akıl sahipleridir.”

Hayırlı tefekkürler dilerim…

Sosyal Medya Butonlarını Kullanarak Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir