Gayrimüslim yanında çalışmak caiz midir?

Sosyal Medya Butonlarını Kullanarak Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz.

Gayrimüslimler ile ticaret yapmak

Gayrimüslim birinin yanında çalışmak , gayrimüslimle ticaret yapmak , gayrimüslimle ortaklık , gayrimüslimle evlilik gibi konular özellikle yabancı ülkelerde yaşayan müslümanlar için merak edilen bir konudur. Günümüzde özellikle ekonomik ve siyasi sebepler yüzünden milyonlarca müslüman gayrimüslim ülkelerde yaşamaktadır. Yazımızda bu konuyu öncelikle Kuran-ı Kerim‘den örneklerle açıklayacağız. Daha sonra güncel hayatımızda gayrımüslimler ile aramızda ne farklar var ona bakacağız.

Acaba Kuran’da ”Gayrimüslim yanında çalışmak haramdır ” vs. diyen ayetler var mıdır?

Öncelikle müslümanların gayrimüslimlerle olan ilişkileri konusunda örnekler bulunan ayetlere bakalım:

Ehli kitabın yani kitaba uyan Yahudi ve Hristiyanların da aynen bizim gibi bazılarının borcuna çok sadık olduğu, bazılarının ise böyle olmadığı belirtilmektedir. Ayette verilen borç örneği gayrimüslimlerle ticari ilişkiler olabileceği konusunda açık bir delildir:

Ali İmran 75: ”Kitap ehlinden öylesi vardır ki, ona yüklerle mal emanet etsen, onu sana (eksiksiz) iade eder. Fakat onlardan öylesi de vardır ki, ona bir dinar emanet etsen, tepesine dikilip durmadıkça onu sana iade etmez. Bu da onların, “Ümmîlere karşı (yaptıklarımızdan) bize vebal yoktur” demelerinden dolayıdır. Onlar, bile bile Allah’a karşı yalan söylerler.”

Hz. Yusuf Mısır Hükümdarından görev talep etmişti.

Yusuf 55: ”(Yusuf) Dedi ki: “Beni (bu) yerin hazineleri üzerinde yönetici kıl. Çünkü ben, iyi bir koruyucu ve alim bir kişiyim.”

Kuran’a göre Ehli kitabın yani kitaba uyan Yahudi ve Hristiyanların (Domuz etini haram kabul edenlerin) yemeklerini yemek ve namuslu kadınları ile evlenmek Müminlere helaldir.

Maide 5: ”Bu gün size temiz ve hoş şeyler helâl kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helâl, sizin yiyecekleriniz de onlara helâldir. Mü’min kadınlardan iffetli olanlarla, daha önce kendilerine kitap verilenlerden olan iffetli kadınlar da, mehirlerini vermeniz kaydıyla; evlenmek, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helâldir. Her kim de inanılması gerekenleri inkâr ederse, bütün işlediği boşa gider. Ahirette de o, ziyana uğrayanlardandır.”

Hangi dinden olursa olsun hiç kimse faizi iyi bir şey olarak görmez. En azından kendisine uygulanmasını istemez.
Bakara 275 : ”…Allah, alışverişi helâl, faizi haram kılmıştır…”

Kimler ile ticari ve insani ilişki kurulmayacağı Kuran’da ayrıntılı şekilde anlatılmaktadır:

Mümtehine 8: ”Allah, sizi, din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik etmekten, onlara âdil davranmaktan men etmez. Şüphesiz Allah, âdil davrananları sever.”
Mümtehine 9: ”Allah, sizi ancak, sizinle din konusunda savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanız için destek verenleri dost edinmekten men eder. Kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.”

Kuran’da açıkça görüleceği gibi gayrimüslim yanında çalışmak veya gayrimüslim ile ticaret yapmak caizdir. Nitekim Hz. Muhammed’din de içinde bulunduğu toplumun çoğunluğu gayrımüslimdi fakat onlarla belirli ölçüler içinde ticari ilişkilerine devam etmiştir.

Peki bu ticaretin Kuran’a göre sınırları var mıdır? Gayrimüslimler ile ticaret yapmanın yasak olduğu durumlar var mıdır?

Kitap ehli ile ilişkilerimiz ölçülü olmalıdır. Zalimler ”İyi ilişkiler” kriterine dahil değildir:

Ankebut 46: ”İçlerinden zulmedenler hariç, Kitap ehli ile ancak en güzel bir yolla mücadele edin ve (onlara) şöyle deyin: “Biz, bize indirilene de, size indirilene de inandık. Bizim ilâhımız ve sizin ilâhınız birdir (aynı ilâhtır). Biz sadece O’na teslim olmuş kimseleriz.”

Kazandığı parayı Müslümanlara ve İslam’a düşmanlık , zarar vermek maksatlı kullananlar yanında çalışmak ve ticari ilişki kurmak caiz değildir. (Gayrimüslim ile Kafir farkı için Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin ayeti ne anlatıyor? başlıklı makalemizi okuyunuz)

Enfal 36: ”Şüphe yok ki, inkâr edenler mallarını (insanları) Allah yolundan alıkoymak için harcarlar ve harcayacaklardır. Sonra bu mallar onlara bir iç acısı olacak, sonra da yenilgiye uğrayacaklardır. İnkâr edenler toplanıp cehenneme sürüleceklerdir.”

Buraya kadar gayrimüslimler ile ticaret yapmak konusunu açıkladık. Peki güncel hayatta toplumsal olarak bizimle gayrımüslimler arasında ne gibi farklar var? Ticaret yapmak, yanında çalışmak caiz midir diye düşündüğümüz gayrımüslimlerden ne kadar farklıyız?

Öncelikle gayrimüslim ülkeler ve kendini müslüman olarak tanımlayan ülkeler arasında İslami esaslar yönünden ne gibi farklar var bunları düşünmek gerekir. Yani kısaca bizi müslüman ülke, onları gayrımüslim ülke yapan ne gibi farklar var?

Bu konuyu düşündüğümüzde bir kaç şekilsel argüman dışında hiç bir fark bulamıyoruz. Lafa gelince kendimizi”Müslüman ülke” olarak tanımlıyoruz ama bizde de ”Gayrımüslim ülkeler” gibi faiz, kumar, fuhuş, içki hayatın sıradan öğelerinden biri durumda. Bunların çoğunluğu bizzat devlet eliyle ticareti yapılan şeyler.

Genelevler devlet tarafından vergi sicil kaydı ve ruhsatı olan yasal ”ticarethaneler” dir. İçki üretimi ve satışı devlet kurumu olan Tekel tarafından düzenlenmektedir. Faiz bizzat devlete ait veya özel bankalar aracılığı ile günlük hayatın en sıradan ticari konularından biridir. Herkesin yasal kumar olarak bildiği sayısal loto, şans topu, altılı ganyan, iddia vs. gibi oyunlar bir Devlet kurumu olan Milli Piyango İdaresi tarafından işletilmektedir. %99’u Müslüman Ülke!!! olarak yasakladığımız tek şey domuz eti, o da kısmen. Türkiye’de domuz eti açıktan satılmasa da çok sayıda domuz çiftliği bulunmaktadır.

Peki devlet böyle de halk farklı mı? İslam’a aykırı ve büyük günahlardan sayılan bu işletmelerin müşterisi kim? Gayrimüslimler mi? Giyim-kuşam, yaşam şekli olarak gayrımüslimlerden farklı bir halimiz var mı?

Bu tabloya bakınca günümüzde Müslümanlığın aslında toplumsal değil bireysel bir konu olduğu ve nerede yaşadığımızın pekte önemi olmadığını görüyoruz.

Hayırlı tefekkürler dilerim…

Sosyal Medya Butonlarını Kullanarak Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir