Cehennemden çıkış var mı?

Sosyal Medya Butonlarını Kullanarak Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz.

 

Cehennemden çıkış var mı?

Cehennem azabının sonsuz olup olmadığı sıklıkla tartışılan bir konudur. Acaba cehennemin geçici olduğunu iddia eden, cezamızı çekip cehennemden çıkacağız diyen geleneksel  din anlayışı mı doğru, yoksa cehennem azabı sonsuz, cehennemden çıkış yok diyenler mi haklı?

Geleneksel anlayışta şirk günahıyla ölenler haricinde, içinde azda olsa iman bulunan her Müslümanın Cehennem’de belli bir süre kaldıktan sonra Cennet’e gideceği iddia edilir.  Bu formüle göre aslında bu kişi Müslümanmış ama günahı sevabından biraz fazlaymış. Şefaat olarak adlandırılan bu mekanizma ile neredeyse cehennemde hiç kimse kalmıyor!!! (Bknz. Şefaat nedir? Geleneksel şefaat anlayışının çelişkileri )

Burada ilk düşünülmesi gereken günahı sevabından fazla Müslüman olabilir mi? (bknz. Günah nedir?)

Büyük günahlardan uzak durursak, alışkanlık haline getirmediğimiz küçük günahlarımızın örtüleceği Kuran’da anlatılmaktadır. (Çoğu mealde bu ayet ”bağışlanma” şeklinde verilmektedir, gerçekte kullanılan kelime yukeffir yani örtmektir)

Nisa 31:”Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin kusurlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.”

İnsan sapmaya, günaha meyillidir, Müslümanda olsa büyük günahlardan bazılarına hayatının bir döneminde meyletmiş olabilir ama bu hiç bir zaman yaşam tarzı haline gelemez. Büyük günahlar gerçek bir Müslüman için öyle kolay düşülen, sıklıkla yapılabilecek şeyler değil.

Hangi Müslüman Zina, Faiz, Gıybet, İçki, Kumar, Zulüm, İsraf, Cinayet vs. gibi büyük günahları yaşam tarzı haline getirebilir? Böylesine Müslüman denebilir mi?

Bu tabloya baktığımızda geleneksel anlayıştaki gibi günahı sevabından fazla Müslüman olması mümkün değil. Büyük günahlardan uzak durunca alışkanlık haline getirmediğimiz küçük günahlarımızın örtüleceği zaten vaadediliyor. Büyük günahlara bir Müslüman ancak çok istisnai durumlarda, çok nadir düşebilir ve zaten hatasını anladığı anda bunun tevbesini yapar, kendini düzeltir.

Nisa 17: ”Allah’ın (kabulünü) üzerine aldığı tevbe, ancak cehalet nedeniyle kötülük yapanların, sonra hemen tevbe edenlerinkidir. İşte Allah, böylelerinin tevbelerini kabul eder. Allah, Alîm’dir, Hakîm’dir.”

Cehennem azabı ebedi mi?

Cehennemin geçici olduğunu daha önceleri de iddia edenler olmuş. Bu Kuran’da sert bir dille eleştirilmektedir:

Bakara 80: “Bize ateş, sayılı birkaç günden başka asla dokunmayacaktır.”dediler. Onlara de ki: “Siz bunun için Allah’tan söz mü aldınız? -Eğer böyle ise, Allah verdiği sözden dönmez-. Yoksa siz Allah’a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?”

Bu ayetin devamında günahları yaşam tarzı ve alışkanlık haline getirenlerin cehennemlik olduğu anlatılmaktadır:

Bakara 81: ”Hayır; kim kötülük işler de hataları kendisini kuşatırsa, onlar, ateşin halkıdırlar, orada devamlı kalacaklardır.”

Küçük günahların bile alışkanlık haline getirilmesi yasak iken bir Müslüman ömrü sonuna kadar nasıl büyük günahlar ile yaşayabilir? Böyle bir durumda sahih bir imandan bahsetmek mümkün değildir. Sadece Allah’ın varlığına iman etmek ile cennete gidilse bütün müşrikler cennete giderdi. Allah’a iman etmeden nasıl ortak koşacaksınız?
Allah var dedik, bu bir iman ama onun emir ve yasakları hayatımızda yer almıyorsa bu imanın ne faydası var? Bu yüzden Kuran’da geçen neredeyse bütün iman kelimelerinin ardından salih amelde zikredilir.

Günahı sevabından fazla Müslüman modeli olamaz. Bu kesinlikle Kuran’a ve mantığa aykırıdır. Geleneksel anlayış çoğu konuda olduğu gibi insanları saptırmakta, gevşek ve batıl bir din anlayışına yönlendirmektedir.

Kuran’da cehennemden çıkış olduğunu iddia eden tek bir ayet bulunmaz iken cehennemin ebedi olduğunu belirten yüzlerce ayet bulunmaktadır. Bir kaç örnek:

Muminun 103: ”Kimin tartısı hafif gelirse, işte onlar da nefislerini hüsrana uğratanlardır, onlar cehennemde ebedi olarak kalacaklardır.”

Araf 36: ”Kim de âyetlerimizi yalanlar ve onlara karşı büyüklük taslarsa, işte onlar cehennemliktirler ve orada ebedî olarak kalacaklardır.”

Beyyine 6: ”Şüphesiz, kitap ehlinden ve müşriklerden inkâr edenler, içinde devamlı kalacakları cehennem ateşindedirler. Onlar, yaratılmışların en kötüleridir.”

Cehennemin yedi kapısı

Cehennem azabı sonsuz fakat herkes için aynı seviyede değil. Kuran’da cehennemin yedi kapısı olduğu belirtilmekte ve münafıklar cehennemin en alt tabakasında olacak denilmektedir.

Hicr 43-44: ”Şüphesiz cehennem, onların hepsinin buluşacağı yerdir. Onun yedi kapısı vardır ve her kapıya onlardan bir grup ayrılmıştır.”

Nisa 145: ”Münafıklar, ateşin en alçak tabakasındadırlar. Onlara bir yardımcı bulamazsın.”

Bu kadar açık ayetlere rağmen özellikle Tarikat ve Cemaatlerin ısrarla cehennemden çıkış olduğunu iddia etmelerinin, insanlara türlü şefaat masalları anlatmalarının, cehennemi sanki biraz bronzlaşıp çıkacakları bir tatil köyü gibi tanıtmalarının altında yatan neden çok farklıdır.

Tarikat ve cemaatler eğer doğruyu söylerlerse en büyük silahları olan şefaat istismarını kaybederler. ”Bize tabi olun ahirette cehennemden kurtulun, şeyhimiz size şefaat edecek, ateşten kurtaracak” vs. gibi masallarla insanları etraflarına toplayıp sömüremezler. Bütün dertleri bu. Yoksa Kuran inkar edilmiş, Allah’a ve peygambere iftira edilmiş onlar için sıkıntı değil yeter ki rahatları bozulmasın.

Ahzap 2: ”Rabbinden sana vahyedilene uy. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdârdır.”

Hayırlı tefekkürler dilerim…

Sosyal Medya Butonlarını Kullanarak Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz.

Cehennemden çıkış var mı?” konusunda Bir Fikir

  1. Öncelikle elinize sağlık.

    Yazınızdan şöyle bir sonuç çıkardığımı söyleyebilirim. Müslüman bir yaşam tarzı ile günahkar bir yaşam tarzı arasında ince bir çizgi olduğu söylenemez. Her ne kadar günümüz seküler kültür pompalaması altında böyle ince bir çizginin sevimli olduğu mesajı verilmeye çalışılsa da bu yanlıştır. Bu mesajdan kastım alkol alan ama oruç tutan, zina yapan ama arada bir dua eden, kalbim temiz diyip ibadetlerini yerine getirmeyen tiplerin ideal ve sevimli insanlar olarak pazarlanması gibi şeyler. Sonuç olarak müslüman biri hassasiyetini hiçbir zaman kaybetmemelidir. Allahın yasaklarını alışkanlık haline getirmemelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir