Helal gıda nedir? Kuran’da haram yiyecekler

Sosyal Medya Butonlarını Kullanarak Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz.

 

Helal Gıda

Helal gıda deyince ne anlarız? Kuran’da haram olan yiyecekler nelerdir?

Bu konu helal gıda ile ilgili ayetler de ayrıntılı bir şekilde belirtildiği halde çok tuhaf yorumlarla karşılaşıyoruz. Maalesef etçil, yırtıcı hayvanlara kadar helal iddiasında bulunanlarla var.  Tutarsız yorumlarla domuz haricinde her hayvanı insanlara helal olarak anlatıyorlar. Açıklamaları da çok enterasan ”Kuran’da bildirilen buymuş” ”bize güzel gelmeyenler başka toplumlar için hoş olabilirmiş.”

Bazılarına senin dininde güzel gelmeyebiliyor onu ne yapacaksın? Bu mantıkla düşünürsek uydurdukları haramlar için cahiliye araplarına da haklılık payı vermiş oluruz.

Kuran’da helal ve temiz gıda bu kadar net bir şekilde anlatılırken acaba bazı insanlar böyle fikirlere nasıl ulaştılar?

Kuran’da helal gıda

Helal gıdalar nelerdir sorusunun cevabı konusunda referans aldığımız başlıca ayeti okuyalım:

Enam 145: ”De ki: ‘Bana vahyedilenler arasında, leş, akıtılan kan, domuz eti -ki bu kesinlikle pistir- veya fasıklık yapılarak Allah’tan başkası adına kesilmiş olanın dışında yiyecek olarak haram olduğuna dair bir şey bulamıyorum. Kim darda kalırsa azgınlık yapmasın ve aşırıya gitmesin. Rabbin Gafur’dur, Rahîm’dir.”

Kuran’da haram yiyecekler konusunda 4 husus belirtilmektedir.

1- Leş (Kesilme haricinde ölmüş her türlü hayvan)

2- Kan (İçmek veya herhangi bir gıda ile karıştırmak haram)

3-Domuz (hepimizin bildiği gibi hiçbir şey ayırt etmeyen pis bir hayvan)

4- Allah’tan başkası adına kesilen hayvanlar (Burada şirk unsuru var)

Bu dört madde içerisinde hayvan cinsi olarak sadece domuz zikrediliyor ama ondan çıkardığımız mana ne peki? Mesela leş haram denilince sadece ölü hayvan etini mi anlıyoruz? Leş haram, peki leşle beslenenler haram değil mi ?

Bazıları kendilerini haklı göstermek için Tevrat’ı örnek ek veriyor. Tevrat’ta gıda konusunda daha ayrıntılı bir açıklama var ve bu iddia sahiplerine göre haram-helal kavramı oradan bize geçmiş Kuran’da haram yazmayanlar oradan bakılıp haram denilmiş. Peki Kuranda neden böyle ayrıntılı değil? Çünkü Kuran’da belirtildiği gibi Yahudilere işledikleri zulüm sebebiyle ceza olarak haram kılınmış temiz ve hoş şeyler de var. Onlarla ilgili bazı durumlarda ayrı bir hukuk uygulandığını Kuran’dan biliyoruz. Mesela cumartesi yasağı da buna bir örnektir.

Nisa 160: ‘Yahudilerin zulümlerinden ve pek çok kimseyi Allah’ın yolundan alıkoymalarından dolayı kendilerine daha önce helal kılınmış temiz nimetleri onlara haram kıldık.’

Bu dört hususla ilgili basit bir çıkarım yaptığımızda neleri kapsadığı açıkça ortaya çıkar.

Enam 145’i tarafsız bir gözle okuyanlar ayet içinde geneli kapsayan çok net bir açıklama olduğunu görecektir. Temizlik boyutunda bakıldığında yenmeyenlerin başlıcası ‘Leş’, ‘Kan’e ‘Domuz’. Hangi topluma bakarsanız bakın kimse leşi temiz gıda olarak görmez. Neden kestiğimiz hayvanı yeriz de kendiliğinden ölmüş olandan uzak dururuz? Çünkü kestiğiniz hayvanın ölüm sebebini ve zamanını bilirsiniz. Kendiliğinden ölen böyle midir? Zamanını bilseniz bile sebebini tam olarak bilmeniz zor. Zaten kendiliğinden ölende büyük ihtimalle hastalıktan ölmüştür yenmesi büyük riskler taşır.

Peki işi kedi, köpek gibi hayvanları bile helal ilan etmeye kadar vardıran kişilerin kaçırdığı yada görmezden geldiği ayrıntı ne? Ayette bunların adı yazmıyor ise neden haramdır?

Ayette geçen leşin haram kılınması sadece ölü hayvan etinin insanlar tarafından tüketimini kapsamıyor. ‘Leş’ haram olduğuna göre onunla beslenen hayvanlar için haram kapsamına girer mi diye düşünmeye gerek var mı? Bir şey haram olurda onunla beslenen nasıl haram olmaz? Tek gıdası ‘ot’ olan hayvan ile ‘leş’ ve ‘kan’ ile beslenen hayvanlar bir midir sizce? Bilimsel bir gerçektir ki yırtıcı hayvanların etleri, iç organları ve salyalarında ağır enfeksiyon ve hastalıklara yol açan çok tehlikeli bakteri ve virüsler vardır. Otçul hayvanlardan da insanlara geçebilen hastalıklar var ama etçillere kıyasla çok düşük orandadır. Sadece leş haramdır denilmesi onunla beslenen bütün hayvanlarında haram sayılması için yeterlidir. Mesela sokakta yaşayan bir köpek düşünün. Bu hayvan ne ile beslenir, verdiğiniz eti hiç ayırt eder mi? Leş ve kan bu hayvanların temel gıdası değil mi? Leş yiyen memeli ve kuş türlerinin hiç biri Araf 32. ayette belirtilen ‘temiz rızık’ gurubuna girmez, bu ayetteki temiz rızık ifadesine dikkat edin:

Araf 32: De ki: “Allah’ın kulları için çıkardığı ziyneti ve temiz rızıkları kim haram kılmıştır?” De ki: “Bunlar, dünya hayatında iman edenler içindir, kıyamet günü ise yalnızca onlarındır.” Bilen bir topluluk için ayetleri ayrıntılı şekilde açıklıyoruz.’

Maide 4: ”Sana, kendilerine neyin helal kılındığını soruyorlar. De ki: “Bütün temiz şeyler size helal kılındı.” Allah’ın size öğrettiği gibi öğretip yetiştirdiğiniz avcı hayvanlarının yakaladıklarından da üzerine Allah’ın adını anarak yiyin. Allah’a takva sahibi olun. Şüphesiz Allah, hesabı çabuk görendir.”

Maide 3’de de helal gıda konusunda ayrıntılı bir açıklama yapılıyor:

Maide 3: ”Ölü eti (leş), kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına kesilen, boğulmuş, vurulmuş, yüksekten düşmüş, boynuzlanmış, yırtıcı hayvan tarafından yenmiş, -(henüz canlıyken yetişip) kestikleriniz hariç,- dikili taşlar üzerine boğazlanan (hayvanlar) ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. Bunlar fasıklıktır. Bugün kafirler dininizden umut kesmişlerdir. Bugün size dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam’a razı oldum. Kim açlık sebebiyle darda kalırsa günaha meyletmesin. Allah Gafûr’dur, Rahîm’dir.”

Ayette geçen ”yırtıcı hayvan tarafından yenmiş” ifadesine dikkat edin. Buradan açıkça anlaşılıyor ki bırakın kedi, köpek, kurt, ayı, aslan, yılan vs. gibi yırtıcı hayvanların yenmesini onların yediği helal hayvanları bile yememiz yasak.

Şimdi bazıları şöyle düşünebilir: ‘Peki leş ve kan bu tarz hayvanların hepsini kapsıyor ise ayette domuz neden ayrıca belirtilmiş?’

Cevap basit domuz hiçbir yiyecek ayırt etmeyen pis bir hayvan olmasına rağmen günümüzde de olduğu gibi önceki devirlerde de pek çok toplum tarafından çiftlik hayvanı olarak görülüyor ve eti yaygın olarak tüketiliyor hatta ticarete konu bir ürün muamelesi görüyordu. Domuz et-ot hiç bir besin ayırt etmeyen, leşçilik yapan hatta küçük hayvanları avlayan (bunula ilgili görüntüleri nette izleyebilirsiniz) bir hayvan olduğu halde çoğu toplum yırtıcı hayvanlardan ayrı tutuyor onlarla aynı kapsama sokmuyor. Özellikle batılı ülkelerde ne kadar pis olduğu üzerine çok sayıda deyim bile türetilmiş olan domuz bu duruma rağmen yoğun şekilde tüketilmektedir. Çoğu kişi bilmesede Hristiyanlar sadece İncil’i değil Tevrat’ıda kutsal kitap olarak kabul etmektedirler. Günümüzdeki muharref Tevrat’ta bile domuzun haram olduğu belirtilmesine rağmen buna karşı hiç bir geçerli mazereti olmayan Hristiyanlar bu yasağa uymamakta, inandıklarını iddia ettikleri kitabın hükmünü görmezlikten gelmektedirler. Uzakdoğu ülkelerinde domuz haricinde kedi, köpek ve benzeri hayvanlar yeniliyor ama bu sanıldığı gibi toplum genelinde yaygın değil. Mesela bununla meşhur Çin’de köpek eti tüketimi sanıldığının aksine belli bölgelerde ve çok az miktardadır. Bu ülkelerde bile çiftlik hayvanı denilince kimse bu tarz hayvanları anlamaz. Dikkat edin bu anlayışın sadece toplumsal alışkanlıklarla ilgisi yok.

Bazılarının iddia ettiği gibi domuz haricinde her hayvanı helal sayarsak bu ayetler ne anlama gelir? Neden dört hayvanın ismi özellikle sayılmış?

Zumer 6: ‘O sizi tek bir nefisten yarattı; sonra ondan da eşini kıldı. Sizin için hayvanlardan sekiz eş indirdi. Sizi annelerinizin karınlarında bir yaratılıştan sonra başka bir yaratılışla üç karanlık içinde yaratıyor. Rabbiniz Allah işte budur; mülk onundur. Ondan başka ilah yoktur. O halde nasıl dönüyorsunuz?’

Enam 143: ‘Sekiz eş; Koyundan iki, keçiden iki. De ki: ‘İki erkeği mi haram kıldı yoksa iki dişiyi mi? Yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunanı mı?’ Eğer doğru iseniz bir ilme dayanarak bana haber verin.’

Enam 144:‘ Deveden iki, sığırdan iki. De ki: ‘İki erkeği mi haram kıldı yoksa iki dişiyi mi? Yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunanı mı?Allah size bunları emrederken şahit miydiniz?’ İnsanları bilgisiz saptırmak için Allah’a karşı yalan uydurandan daha zalim kimdir! Allah zalimler topluluğuna hidayet etmez.’

Ayetlere göre deve, sığır, koyun ve keçi bizim için indirildiği bildirilen hayvanlardır. Aklın ve dinin gereğince düşünüldüğünde bu hayvanlar ile ortak özellikleri taşıyan diğer hayvanlarda bu gruba girer. Mesela geviş getirmeleri dört hayvan türünün ortak özelliği. Geviş getiren hayvanlara bakıldığında sayılan hayvanlarla çok benzer özelliklere sahip olduğu da görülür. Zorlama bir yorum yapmadan ismi zikredilen hayvanlar ve onların özellikleri düşünüldüğünde otçul olmasına rağmen at, eşek gibi hayvanlarında neden yenmediği de rahatça anlaşılabilir. Özellikle günümüzde ortaya çıkan bilimsel gerçeklerde geviş getiren hayvanların bölümlü mide yapıları ile diğer otçul türlerine göre besinlerini çok daha verimli işledikleri ve toksinleri minimuma indirdikleri bilinen bir gerçektir.

Peki ayetlerde anlatılan insanların bilgisizce haram kıldılar ‘temiz rızıklar’ nelerdir?

Allah (haşa) leşçi, yırtıcı hayvanlar yemiyorlar diye mi insanlara uyarıda bulunuyor?

Özellikle Maide 103’e dikkat edin burada işlenen suç özel isimleriyle en ince ayrıntısına kadar anlatılıyor:

Maide 103: ‘Allâh, bahire(Kulağı yarılıp salıverilen deve), sâibe (putlara adanan), vasile (erkek dişi ikizler doğuran deve veya koyun) ve hâm (on defa yavru yapmasından dolayı sırtına yük vurulmayan) diye bir şey kılmamıştır. Fakat kafirler Allah’a yalan uyduruyorlar ve çoğuda aklını kullanmıyor.’

Enam 138: ‘’Ve kendi zanlarınca dediler ki: “Bu hayvanlar ve ekinler dokunulmazdır. Onları bizim dilediklerimizden başkası yiyemez. (Şu) Hayvanların da sırtları haram kılınmıştır.” Öyle hayvanlar vardır ki, -iftira etmek suretiyle- üzerlerinde Allah’ın ismini anmazlar. Yalan yere iftira etmelerinden dolayı O, cezalarını verecektir.’

Enam 139: ‘Bir de dediler ki: “Bu hayvanların karınlarında olan,yalnızca bizim erkeklerimize aittir, eşlerimize ise haramdır. Eğer o, ölü doğarsa onlar da bunda ortaktırlar.” Allah, vasıflandırmalarının cezasını verecektir. O, Hakim’dir, Alim’dir.’

Açıkça görüldüğü gibi ayrıntılı şekilde anlatılan suç Allah’ın bizim için indirdiği ve ‘temiz rızık’ olarak adlandırdığı hayvanların saçma hurafelerle ”haram” kılınmasıdır.

İnsanlara etçil hayvanları helalmiş gibi tanıtanlar ile temiz rızık olarak nitelenen hayvanlara uydurma vasıflar yükleyerek haram kılanlar arasında hiç bir fark yok. İkisi grupta Allah’a iftira ederek insanları saptırıyorlar.

En doğrusunu ALLAH bilir. Hayırlı tefekkürler dilerim.

Sosyal Medya Butonlarını Kullanarak Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir