İnanç ile zeka seviyesi arasındaki ilişki

Sosyal Medya Butonlarını Kullanarak Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz.

 

Zeka Seviyesi İle dindarlık ilişkisi

Yüksek zeka, inanç konusunda avantaj mıdır yoksa tam tersimi geçerlidir? Fakir veya eğitim seviyesi düşük insanların daha dindar olması gibi bir durum var mıdır? Ateistler mi daha zekidir yoksa dindarlar mı?

Neden çok zeki ve iyi eğitimli dindar insanlar varken aynı şekilde çok zeki ve iyi eğitimli ateistler de var? İki tarafta donanımlı iken bu farklılığın sebebi nedir?

Zeka seviyesi ve eğitim ile inançlı olmak yada ateist olmak arasında doğrudan bir bağlantı kuramıyoruz çünkü bu özelliklere sahip her kesimden insan bulunmakta. Bu demek oluyor ki insanın iman etmesinde farklı bir etmen var. Bu bir vicdan ve tercih meselesidir. Ateist bu gerçekleri görmezden gelerek örter, ”vicdanını” susturarak inanmamayı ”tercih” eder. Ve bu bize aslında ne kadar da adil bir dünya sınavı içinde olduğumuzu gösteriyor. Eğer zeka ve eğitim ile iman arasında doğrudan bir ilişki olsaydı bunlar her insanda farklı seviyelerde olabileceği için adaletsizlik olurdu.

Örneğin çok zeki ve eğitimli bir ateisti düşünelim. İnanmamasını gerektirecek geçerli sebepleri var mı acaba?

Ateistler genelde hep bilimden bahsederler ama onlara ilk canlının oluşumunu sorarsanız henüz bilmiyoruz derler, bütün evrenin yokluktan bir anda ortaya çıktığını anlatan bilimsel bir gerçek olan bigbang ile ilgili kurgusal tezlerden öte hiç bir net görüşleri yoktur, kuantum fiziğinde aynı anda iki yerde bulunan elektronla ilgili hiç bir net fikirleri yoktur (bkz: çift yarık deneyi). Bu kadar güvendikleri teknolojinin, tesadüflerle kendiliğinden oluştuğunu iddia ettikleri tek bir canlı hücre üretememesi ile ilgili net bir cevapları yoktur. Dna ile ilgili argümanları şimdilik bilmiyoruzdan yada varsayımlardan öteye gitmez. Bu ateistlerin geneli için böyledir. Hatta aralarında çok zeki ve eğitimli olanları açıkça bunları itiraf etmelerine rağmen gene de inanmamayı tercih ederler. ”Şimdilik bilmiyoruz, bir şekilde olmuş” gibi argümanlarla belirsizliğe sığınırlar.

Ateistlerin sık kullandıkları argümanlardan birisi de din adına savaşlar yapıldığı, insanların öldürüldüğü iddiasıdır. Kuran’a baktığımızda bize saldırmayan veya yıkıcı faaliyet içine girmeyen kişilerle savaşmanın yasak olduğunu görüyoruz.

Mümtehine 8: ”Allah, sizi, din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan çıkarmamış kimselere iyilik etmekten, onlara âdil davranmaktan men etmez. Şüphesiz Allah, âdil davrananları sever.”

Mümtehine 9: ”Allah, sizi ancak, sizinle din konusunda savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanız için destek verenlerle dostluk kurmaktan men eder. Kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerdir.”

Din için yapıldığı iddia edilen savaşlar gerçekte mezhep temelli menfaat savaşlarıdır. İslam ile ilgisi olmayan bu savaşları din savaşı saysak bile, bunlar yüzünden ateist olma iddiası gene çökmektedir. Çünkü insanlık tarihindeki en büyük katliamlar Lenin, Stalin, Mao, Pol-pot gibi ateistlerin eseridir. Korkunç zulümlerle 120 milyon civarında insanı katletmiş bir o kadarını da ya köleleştirmiş yada işkencelerden geçirmişlerdir. Yani bir inanç, fikir yada ideolojiden savaş çıkardığı ve katliamlar yaptığı için uzak durmak gerekiyorsa ateizm açık ara liste başı olur.

Peki ister bilim, fizik gibi alanlarda isterse dünya tarihinde yaşananlar konusunda olsun bu gerçekleri zeki ve eğitimli bir insanın bilmeme ihtimali var mı? Elbette hayır, sadece bir kaç saatlik araştırma ile bu bilgilere çok rahat erişebilirsiniz. Bunlar açıkça ortada olan tarihi gerçeklerdir.

İşte bu sayılanlar zeka ve eğitim ile ateist olmanın hiç bir ilişkisi olmadığını açıkça göstermektedir. Zeki insanların ateist olması gibi iddialar tamamen bir aldatmacadan ibarettir.

İmanın sırrı kişinin zeka veya eğitiminde değil kalbinde gizlidir. Bu bir ”vicdan” ve ”tercih” meselesidir.

Peki özellikle yüksek gelir seviyesi ve gelişmiş eğitim sistemine sahip ülkelerde neden ateist oranı yüksektir?

Medya ve internet üzerinden dinler aleyhine yapılan kara propagandayı bir yana bırakırsak belki size garip gelebilir ama bu ülkelerde ki ateist oranının yüksekliği gerçek bir inanç hürriyetine sahip olmaları sebebiyledir. İnsanların günümüzde ki dindar geçinen ülkelerdeki gibi toplum baskısı, menfaat, siyasi çıkar gibi sebeplerle dindar taklidi yapmasına gerek yoktur. Bardağın dolu tarafına baktığımızda bu ülkelerin en yüksek ateist nüfusa sahip olanlarında bile oranın en fazla %50-60 civarında olduğunu görüyoruz. Yani toplumun yarıya yakını Tanrı inancı taşımaktadır. Özellikle bizimde dahil olduğumuz ortadoğu ülkelerindeki dindarlık maalesef gerçek bir iman sebebiyle değil geleneksel ve siyasi sebeplerledir yani gerçekte çoğunluğu münafıktır. Zaten içinde bulundukları durumdan da bu anlaşılmaktadır. Allah münafığın kafirden bile daha ağır cezalandırılacağını üstelik bunun hem dünyada hemde ahirette olacağını bildirmektedir.

Nisa 145: ”Şüphesiz ki münafıklar, cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara hiçbir yardımcı da bulamazsın.”

Tevbe 55: ”Onların malları ve evlatları seni imrendirmesin. Allah, bununla ancak onlara dünya hayatında azap etmeyi ve canlarının kâfir olarak çıkmasını istiyor.”

Bilimadamları arasında ateist oranı neden fazladır?

Kökeni Rönesans ve Reform dönemine kadar giden kilise karşıtı bir anlayış sebebiyle Bilim camiasına mensup insanlar ”ateist” olmaya veya öyle görünmeye zorlanmaktadır. Tanrı inancını açıkça ortaya koyan birisinin bilim çevrelerinde önemli bir kürsü sahibi olması engellemeler ve dışlanma sebebiyle çok zordur. Bu konu da uzun bir açıklama yerine ”Bilim adamları neden kovuldu” isimli türkçe altyazılı abd yapımı belgeseli izlemenizi tavsiye ederim.

Bilimsel yada felsefik bütün delilleri ortaya koyduğumuzda zeka seviyesinin inançlı olmak konusunda oransal olarak bir gösterge olamayacağını anlıyoruz. Hatta zeka ateistler için dezavantaja sebep olmaktadır. Bilimsel ve felsefik olarak sayısız kaynak ateizmin mantıksızlık ve çelişkilerini ortaya koyarken yüksek zekalı birisinin bu gerçekler karşısında ateist kalabilmesi bu zekaya ihanettir. Defalarca kendisiyle çelişerek sürekli bir şeylerin üzerini örtmek zorunda kalır. Psikolojik olarak bu durum rahatsızlık verici ve travmatiktir.

İnançlı bir insan için ise yüksek zeka büyük bir avantaja sahiptir. İnanmak isteyen için sınırsız kaynak var. Yüksek zeka ile bu kaynakları değerlendiren bir insan pek çok konuda başarılı olacaktır. Tabi bu anlatılanlar yapılan inanma veya inanmama tercihi sonrası geçerli olan şeylerdir.

İnsanların neden ateist olduğu konusu bilim veya felsefenin değil psikoloji biliminin alanına girmektedir. Ateizm bir insanın durduk yere intihar etmesi veya suç işlemesi gibi garip bir psikolojik anomali haline benziyor. İnsan önündeki bütün delilleri şuursuzca inkar edebilen garip bir canlı, bu tuhaf psikoloji Kuran’da anlatılmaktadır:

Enam 111: ”Onlara melekleri indirseydik, onlarla ölüler konuşsaydı ve her şeyi karşılarına toplasaydık, onlar -Allah’ın dilediği dışında- yine inanmayacaklardı. Onların çoğu cahillik ediyorlar.”

Hayırlı tefekkürler dilerim…

Sosyal Medya Butonlarını Kullanarak Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir