Sünnetullah Nedir?

Sosyal Medya Butonlarını Kullanarak Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz.

 

Sünnetullah Nedir?

Sünnet Arapçada yol, davranış ve alışkanlık anlamına gelen bir kelimedir. Kuran’da bu tanımlar ile birlikte sünnetullah yasaları , değişmez kanun ve uygulamalar anlamında kullanılmaktadır.

Sünnetullah kavramı ile yapılan en temel hata doğa kanunlarının da bu kavrama dahil edilmesidir. Bunun sonucunda mucizeler konusunda ”sünnetullaha aykırı değil mi” tarzında bir soru ortaya çıkmaktadır. Yani normalde asanın yılana dönüşmesi olacak şey değil yada ahirete kadar ölünün dirilmesi de olamaz. Bu yüzden Peygamberlerin yaptığı bu mucizeler sünnetullaha aykırı değil mi şeklinde bir soru akıllara geliyor. Çünkü Allah bize sünnetinin değişmeyeceğini buyurmaktadır:

Fatır 43: ”Yeryüzünde büyüklük tasladılar ve kötü düzenler kurdular. Oysa kötü düzen, ancak sahini kuşatır. Onlar öncekilerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen, Allah’ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen, Allah’ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.”

Sünnetullah ile doğa kanunlarının ilgisi yoktur. Sünnetullah insanlar ve toplumlar hakkında daha çok sebeb-sonuç ilişkisine dayalı konularda Allah’ın değişmez kanunlardır. Kuran’dan sünnetullah ile ilgili örnekler :

Sünnetullah ayetleri :

Fetih 22-23: ”Kafirler sizinle savaşsalardı, arkalarını dönüp kaçarlardı; sonra, bir veli ve bir yardımcı bulamazlardı. Allah’ın önceden beri sürüp giden sünnetidir. Sen Allah’ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın.”

Bu ayetlere göre kafirler müslümanlarla savaştıklarında sonunda yenilmeye mahkumdurlar. Eğer müslümanlar geçmişte Bedir savaşında olduğu gibi esir almak, uhud muharebesinde ganimet almak telaşına girmeselerdi  yada huneyn gününde sayılarına güvenip gaflete düşmeselerdi kesinlikle hem daha büyük mükafatlar elde edecek hemde sıkıntı çekmeyeceklerdi. Bu savaşlar da yapılan yanlışlara rağmen Allah gene de rahmetinin eseri olarak yardım etmiş müslümanları kiminde galip kılmış kiminde hezimetten kurtarmıştır.

Son dakikada edilen tevbenin yada iman etmenin hiç bir faydası yok. Bu firavun kıssasından da hatırladığımız bir sünnetullah örneğidir.

Mümin 84-85: ”Şiddetli azabımızı gördükleri zaman, dediler ki: “Bir olan Allah’a iman ettik ve O’na şirk koştuğumuz şeyleri de inkar ettik. Ancak şiddetli azabımızı gördükleri zamanki imanları onlara yarar sağlamadı. (Bu) Allah’ın kulları hakkında ki gelip geçen sünnetidir. İşte kafirler burada hüsrana uğramışlardır.”

Bir Resul tebliğ için gönderildiği kavim tarafından bulunduğu şehirden sürgün edilirse ya helak edilir yada şiddetli bir azaba uğratılır. Nitekim Mekke’de hayat hakkı tanınmayarak sürgün edilen Hz. Muhammed kısa zaman sonra yaptığı savaşları kazanarak hem Mekke’yi ele geçirmiş ve hemde bu savaşlarda çok sayıda kafirin helak olmasına vesile olmuştur.

İsra 76-77: ”Neredeyse seni (bu) yerden (yurdundan) çıkarmak için tedirgin edeceklerdi; bu durumda kendileri de senden sonra az bir süreden başka kalamazlar. Senden önce gönderdiğimiz resullerimizin sünnetidir. Sünnetimizde bir değişiklik bulamazsın.”

Allah’ın helal kıldığı bir konuda Resuller kendilerini kısıtlayamazlar, onlara bu konularda zorluk olmaz. Hz. Muhammed Ahzap 37’de insanlardan ve Tahrim 1. ayette eşlerinden çekinerek kendisine helal olan şeylerden vazgeçmeye çalışması sebebiyle tenkit edilmiştir.

Ahzap 38: ”Allah’ın kendisine farz kıldığı bir şey üzerine Nebi’ye güçlük yoktur. Daha önce gelip geçenlerde Allah’ın sünnetidir. Allah’ın emri, takdir edilmiş bir kaderdir.”

Müslümanlar arasında fitne çıkarmaya çalışan münafıklar bu yaptıklarından vazgeçmezler ise Allah Resulü eliyle onları helak edecektir.

Ahzap 60-61-62: ”Andolsun, eğer münafıklar, kalplerinde bir hastalık bulunanlar ve şehir’de kötü haberler yayıp ortalığı karıştıranlar (tuttukları yoldan) vazgeçmezlerse, elbette seni onların üzerine gitmeye teşvik edeceğiz. Onlar da (bundan sonra) orada lânete uğramış kimseler olarak seninle pek az süre komşu kalacaklardır. Nerede bulunurlarsa, yakalanırlar ve yaman bir şekilde öldürülürler. (Bu) Allah’ın daha önce geçenler hakkındaki sünnetidir. Allah’ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın.”

Dünya hayatında bağışlanmayacak günah yok. Kafirler tevbe ederek daha önce yaptıklarından vazgeçerlerse daha önceki günahlarının bağışlanacağı bildirilmektedir. Yoksa öncekilere uygulanan sünnet onlara da uygulanarak felaketlere uğrayacak ve ahirette de cehenneme gireceklerdir.

Enfal 38: ”Kafirlere söyle: ‘Eğer vazgeçerlerse geçmiştekiler bağışlanır. Eğer dönerlerse evvelkilere uygulanan sünnet uygulanır.”

Sünnetullah’ta hem müminler hemde kafirler için değişmez kurallar vardır.

Nisa 26: ”Allah, size açıklamak, sizi sizden öncekilerin sünnetine iletmek ve tevbelerinizi kabul etmek ister. Allah Alîm’dir, Hakîm’dir.”

Hayırlı tefekkürler dilerim…

Sosyal Medya Butonlarını Kullanarak Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz.

Sünnetullah Nedir?” konusunda Bir Fikir

 1. Aynen öyle, sunnetullah kavramının doğa yasaları ile ilgisi yoktur, bunu böyle zannedenler son zamanlarda acayip yorumlar yapmaya başladı, mesela hz. İsa ‘nın da babası varmış babası Zekeriya imiş, neden? Çünkü sunnetullah değişmezmiş ve kimse babasız doğamazmış. Daha bir çok mucize böyle inkar edilip normalleştiriliyor. Ben buna “Einstein Hatası” diyorum. O da evreni sabit sonsuz zannedip denklemlerini inkar etti çünkü denklemler evrenin genişlediğini söylüyordu. Einstein sonradan hatasını itiraf etmiştir

  1. Sünnetullah doga kanunlari ile alakasi yoktur dense bile. Doga kanunlarin oldugu malumdur. Bu kuranda belli yerlerde ” Biz her seyi bir ölcüyle yaratik” ” Günes ve Ay bir hesap dogrultusunda hareket etmektedir” seklinde vurgulanir. Sünnetullah doga kanunlari alakasi yok olsa bile , bu bir sey degistirmez.
   hz. Isa nin babasina gelince, babasiz veya erkeksiz üreme zaten dogada mevcuttur bu hadisi doga kanunlari disinda degildir yani.

   selamlar

 2. Mulk.3 :Yedi kat göğü birbiri üzerine tabaka tabaka yaratan da O’dur. Rahmân’ın yaratmasında bir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bak, bir bozukluk görüyor musun?
  Yunus.105:Göklerde ve yerde nice ayetler vardır.
  Fussilet 51.52: İnkar ettiğiniz ya Allah katından ise?….. Onlara <> ayetleri göstereceğiz…

  Sünnetullah sadece “ictimai “kanunlar olmadığı kanaatindeyim. Daha üst bir kavram gibi anlıyorum.
  Ne ki yaratıldı sünnetullaha (Allahın yaratma ilkelerindeki süreklilik) göredir.
  Buruç16: Dilediğini yapandır.
  Kamer49: Herşeyi bir ölçü ile yarattık
  Rahman29: O, heran yeni bir iştedir.
  Allahın ayetleri ( ki hem indirdiği hemde yarattığı tüm ayetler) başıboş-savruk-rastgele değildir.
  Neki yaratmıştır illâki bir ölçüsü/disiplini vardır.
  istisnası yoktur. Benim Rabbim doğru yol üzeredir (hud.56)
  Mucize; bugunki bilgilerimiz ile açıklayamadığımız şeylerdir.
  200 yıl önce bir insana bir video gösterseydik onlar da bunu mucize diye sarılırlardı sanırım.
  Ayrıca mucize ile iman edildiği zaman gerçekten iman edilmiş mi olunur.
  Allah’ın “istediği şeyi yaratması için” koyduğu ilkeleri değiştirmeye ihtiyacı yoktur. Sünnetullahı değiştirmeden de dilediğini yapabilecek kudrettedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir