Neden Tek İlah ?

Sosyal Medya Butonlarını Kullanarak Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz.

 

Neden Tek İlah ?

Acaba sadece bize böyle öğretildiği yani Müslüman olduğumuz için mi tek ilah var diyoruz? Tek ilah kavramının bilimsel ve felsefik delilleri de olabilir mi?

Tektanrıcılık

Öncelikle tek ilah kavramının felsefik yönünü ele alarak mantık çerçevesinde inceleyelim. Örneğin günümüzde de mevcut olan bazı batıl dinlerin iddia ettiği gibi birden fazla ilah olduğunu varsayalım. Bu dinlerdeki mantıkla bir şirketin departmanları gibi savaş tanrısı, deniz tanrısı, yağmur tanrısı, toprak tanrısı vs. gibi farklı işlerden sorumlu olan bir tanrılar gurubu olsaydı ve farzedelim birisi de çıkıp ”ben sadece savaş tanrısına kulluk ederim diğerlerini inkar ediyorum” deseydi onun durumu ne olurdu? Savaş tanrısı ”benim sadık kulum” derken diğerleri ”bak sen şu kafire bunu cezalandıralım” mı derdi? Yada iki düşman topluluk savaşıyor diyelim bir grup deniz tanrısına dua etse karşı grupta yağmur tanrısına dua edip yardım istese durum ne olurdu acaba? Biri kendi kullarına yardım edince öbürüde boş durmazdı herhalde ondan sonra iş insanlardan çıkar onların savaşına dönerdi.

Her birinin ayrı nitelikte olduğu böyle bir tanrılar kavramının mantıksız olduğu kaosa yol açacağı ortada peki bu tanrıların her durumda uyumlu olduklarını hiç bir zaman ihtilafa düşmediklerini, hep aynı düşündüklerini varsayarsak bu durumda tek tanrı anlayışından ne farkları kalır? 1000 tane yada tek olsa ne fark eder? Her konuda aynı kararı veren, hiçbir faklı tavır sergilemeyen bir topluluğun üyelerinde irade gibi bir kavramdan bahsedilemez. Bildiğiniz gibi hayvanların bile her biri ayrı karaktere sahip, her biri ayrı davranışlar sergiliyor. Zaten hiç anlaşmazlığa düşmediklerine ve hep aynı kararı verdiklerine göre isimlerini de ayrı ayrı zikretmeye gerek yok sadece tanrı deyip dua edilmesi yeterli olurdu.

Yaptıkları işlere göre faklı isimler almaları Tanrı kavramı ile bağdaşır mı? Örneğin savaş tanrısının denizlerle ilgili konularda gücü ve bilgisi yoksa yada bu konuya karışma yetkisi yoksa bu onu sınırlı bir varlık yapmaz mı? Böyle bir anlayış Tanrı kavramı ile bağdaşabilir mi? Birisi denizle ilgili meselede yanlışlıkla savaş tanrısına dua etse ”ben o işlere bakmıyorum müracaatlar deniz tanrısına” mı derdi acaba?

Kuran’da çok Tanrıcı bir anlayışın mantıksızlığı ve yol açacağı kaos açıklanmaktadır:

Müminün 91: ”Allah çocuk edinmemiştir. O’nunla beraber ilâh yoktur. Öyle olsaydı bütün ilâhlar mutlaka yarattığını alır götürür ve birbirlerine üstünlük kurarlardı. Allah, onların vasıflandırdıkları şeylerden münezzehtir.”

Tek ilah kavramının mantıksal doğruluğu ortada peki bilimsel delillerde var mı?

Dünya düzenine bakıldığında her zaman tekilliğe ulaşılır. Hiç bir parça diğerinden bağımsız değildir. Mesela denizlerin sağlıklı olması karaları doğrudan ilgilendirir. Gökyüzü yani atmosferin sağlığı tamamını ilgilendirir. Karalarda veya denizlerde oluşan bir bozulma atmosferde dahil bütün sistemi bozar. Örneğin ozon tabakasının delinmesi yada küresel ısınma gibi. Dünya işleyiş olarak tekildir yani bir bütündür. Çok tanrılı batıl dinlerin anlayışı gibi her tanrının kendi alanında hükmettiği bölümler gibi bir durum bilimsel olarak da mümkün değildir. Bu sebeple mantıksal olarak bütün düzen tek bir güç tarafından yaratılmış olmak zorundadır. Bunu daha geriye götürdüğümüzde evrenin tek bir noktadan patlayarak oluştuğunu anlatan ”bigbang” teoriside bu tekilliğin en büyük kanıtlarındandır. Evrenin başlangıcında çok tanrılı batıl dinlerin vasıflandırdıkları tanrı isimleri olan  kara, deniz, hava, savaş, barış vs. hiç biri yoktu. Sayısız galaksinin olduğu, bizim algımızla sonsuz görünen evrenin tek noktadan oluşmuş olması onun her şeye gücü yeten tek bir varlık tarafından yaratıldığını gösterir. Kendi alanı dışında hüküm sahibi olmayan çok tanrı inancında ”evreni ve dünyayı kim yarattı” şeklinde bir problem oluşmaktadır. Gücü sadece kendi alanıyla sınırlı olan bir varlık tek noktadan oluşan evreni elbette yaratamaz.

Çok tanrılı din anlayışlarının mantıksızlığını aslında bizzat bu dinleri yaşayanlarda gayet iyi biliyor. Çoğu kişinin zannettiğinin tersine bütün bu batıl dinlerde her şeyi yaratan tek bir tanrıdan da bahsedilir. Örneğin hinduizm’de çok sayıda tanrı figürü bulunur ama bunların tek bir yaratıcının farklı görüntüleri olduğuna inanırlar. Mekke müşrikleri de benzer inanca sahipti.

Ankebut 61: ”Andolsun, eğer onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi?” diye soracak olsan mutlaka, “Allah” diyeceklerdir. O hâlde nasıl (haktan) dönüyorlar?”

Günümüzdeki cemaat-tarikat yapılarıda çok tanrılı batıl dinlerle aynı çizgidedir. Lafta hepsi tevhidden bahseder, Allah’tan başka ilah yoktur derler ama iş uygulamaya gelince hiç de bu düşüncede hareket etmediklerini görürsünüz. Sanki Allah onları duymuyor yada önemsemiyormuş gibi araya başka varlıkları sokmadan dua edemezler, başları sıkışsa ya türbelere koşarlar yada ”yetiş ya gavs, üstad, efendi hazretleri vs.” gibi ifadelerle şirk koşarlar.

Bakara 186: ”Kullarım beni sana soracak olursa, muhakkak ki Ben (onlara) yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse, onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler. Umulur ki irşad olurlar.”

Şirk koşanların Allah’tan başka sığındıkları da onları hem sömürür hemde akla mantığa uymaz fetvaları ile onları rezil bir hayata mahkum ederler.

Neden tek ilah olması gerektiği mantıksal ve bilimsel delillerle açıkça ortada. Ayrıca batıl din mensupları ve cemaat-tarikat yapılarının argümanlarını incelemekde bu konuda fikir veriyor.

Hayırlı tefekkürler dilerim…

Sosyal Medya Butonlarını Kullanarak Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir