Kuran İncil’i Nasıl Tasdik Eder?

Sosyal Medya Butonlarını Kullanarak Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz.

 

Kuran İncil karşılaştırması :

Kuran-ı Kerim’in İncil ve Tevrat’ı tasdik ettiği yani doğruladığı bize ayetler ile bildirilmektedir.

Fatır 31: ”Sana Kitap’tan vahyettiğimiz kendinden öncekileri tasdik eden haktır. Muhakkak ki Allah, Habir’dir, Basir’dir.”

Peki bu tasdik etme ifadesinden ne anlamalıyız? Kuran – İncil benzerliği var mıdır? Günümüzde Tevrat ve İncil olarak bilinen kitapların Kuran ile tamamen zıt ifadeler, hatta şirk unsurları barındırdığı bir gerçektir. Ama özellikle eklemeler yoluyla tahrifat yapılmış olsa da İncil ve Tevrat’taki orijinal ayetleri iyi bir Kuran altyapısı ile görmemiz mümkündür. Tahrif etmek bildiğiniz gibi ortadan kaldırmak değil orijinaline zarar verilmesi veya belli oranda değiştirilmesi anlamına gelmektedir. Bu makalede şimdilik sadece İncil metinlerini Kuran ayetleri ile karşılaştıracağız.

(Kutsal kitaplar arasındaki benzerliğin sebepleri için bakınız:  https://vahiykatibi.com/2016/05/11/sumer-yazitlari-ve-kutsal-kitaplar/  )

Kuran – İncil benzer ayetler : 

Matta 3: 9: ”Kendi kendinize, `Biz İbrahim`in soyundanız` diye düşünmeyin. Ben size şunu söyleyeyim: Tanrı, İbrahim`e şu taşlardan da çocuk yaratabilir.”

Ali İmran 67: ”İbrahim, ne Yahudi idi, ne de Hıristiyan. Fakat o, hanif (Allah’ı bir tanıyan, hakka yönelen) bir müslümandı. Allah’a ortak koşanlardan da değildi.”

Matta 5-28: ”Ama ben size diyorum ki, bir kadına şehvetle bakan her adam, yüreğinde o kadınla zina etmiş olur.”

Nur 30: ”Mü’minlere söyle: “Bakışlarını kaçındırsınlar ve ırzlarını korusunlar. Bu, onlar için daha temizdir. Allah, yaptıklarından haberdârdır.”

Matta 6: 2-3: ”Bu nedenle, birisine sadaka verirken bunu borazan çaldırarak ilan etmeyin. İkiyüzlüler, insanların övgüsünü kazanmak için havralarda ve sokaklarda böyle yaparlar. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. Siz sadaka verirken, sol eliniz sağ elinizin ne yaptığını bilmesin. ”

Bakara 264: ”Ey iman edenler, Allah’a ve ahiret gününe inanmayıp, insanlara karşı gösteriş olsun diye malını infak eden gibi minnet ve eziyet ederek sadakalarınızı geçersiz kılmayın. Böylesinin durumu, üzerinde toprak bulunan bir kayanın durumuna benzer; üzerine sağnak bir yağmur düştü mü, onu çıplak bırakıverir. Onlar kazandıklarından hiç bir şeye güç yetiremezler. Allah, kâfirler topluluğuna hidayet etmez.”

Bakara 271: ”Sadakaları açıkta verirseniz ne iyi; fakat gizleyip fakirlere verirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. O, günahlarınızdan bir kısmını bağışlar. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.”

Matta 6: 14: ”Başkalarının suçlarını bağışlarsanız, göksel Babanız da sizin suçlarınızı bağışlar.”

Maide 45: ”Biz onda (tevrat), onların üzerine yazdık: Can’a can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralara da kısas vardır. Ama kim bunu sadaka olarak bağışlarsa o kendisi için bir keffarettir. Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar, zalimlerdir.”

Matta 6: 19-20: ”Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir, hırsızlar da girip çalar. Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir, ne de hırsızlar girip çalar.”

Bakara 197: ”Hacc, bilinen aylardır. Böylelikle kim onlarda haccı farz eder (yerine getirir)se, (bilsin ki) haccda kadına yaklaşmak, fısk yapmak ve kavgaya girişmek yoktur. Siz, hayır adına ne yaparsanız, Allah, onu bilir. Azık edinin, şüphesiz azığın en hayırlısı takvadır. Ey akıl sahipleri bana karşı takva sahibi olun.”

İsra 19: ”Kim de ahireti ister ve mü’min olarak ona çalışırsa, işte böylelerinin çabası şükre şayandır.”

Matta 19: 24 ”Yine şunu söyleyeyim ki, devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin Tanrı Egemenliği`ne girmesinden daha kolaydır.”

Araf 40: ”Ayetlerimizi yalanlayanlar ve ona kibirlenenler; onlar için göğün kapıları açılmaz ve deve iğnenin deliğinden geçinceye kadar cennete giremezler. Mücrimleri işte böyle cezalandırırız.”

Matta 24: 29 ”O günlerin sıkıntısından hemen sonra, `Güneş kararacak, Ay ışık vermez olacak, Yıldızlar gökten düşecek, Göksel güçler sarsılacak.`

Tekvir 1-2: ”Güneş, dürüldüğü zaman, yıldızlar, bulanıklaşıp döküldüğü zaman,”

Matta 23: 2-3 ”Bundan sonra İsa halka ve öğrencilerine şöyle seslendi: “Din bilginleri ve Ferisiler Musa`nın kürsüsünde otururlar. Bu nedenle size söylediklerinin tümünü yapın ve yerine getirin, ama onların yaptıklarını yapmayın. Çünkü söyledikleri şeyleri kendileri yapmazlar.”

Bakara 44: ”Siz, insanlara iyiliği emrederken, kendinizi unutuyor musunuz? Oysa siz kitabı okuyorsunuz. Yine de akıllanmayacak mısınız?

Matta 25: 8-9-10 ”Akılsızlar akıllılara, `Kandillerimiz sönüyor, bize yağ verin!` dediler.”Akıllılar, ”Olmaz! Hem bize hem size yetmeyebilir. En iyisi satıcılara gidin, kendinize yağ alın” dediler.Ne var ki, onlar yağ satın almaya giderlerken güvey geldi. Hazırlıklı olan kızlar, onunla birlikte düğün şölenine girdiler ve kapı kapandı.” (bu ayetler kıyamette yaşanacak olaylarla ilgilidir)

Hadid 13: ”O gün, münafık erkekler ile münafık kadınlar, iman edenlere derler ki: “(Ne olur) Bize bir bakın, sizin nurunuzdan birazcık alıp yararlanalım.” Onlara: “Arkanıza (dünyaya) dönün de bir nur arayıp bulmaya çalışın” denilir. Derken aralarında kapısı olan bir sur çekilmiştir; onun iç yanında rahmet, dış yanında o yönden azab vardır.”

Matta 25: 29: ””Kimde varsa, ona daha çok verilecek ve o bolluk içinde olacak. Ama kimde yoksa, kendisinde olan da elinden alınacak.”

Kasas 84: ”Kim bir iyilikle gelirse, ona bundan daha hayırlısı vardır. Kim de bir kötülükle gelirse, bilsin ki, kötülük işleyenler ancak yapmakta olduklarının cezasına çarptırılırlar.”

Matta 25: 32 ”Ulusların hepsi O`nun önünde toplanacak, O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi, insanları birbirinden ayıracak.”

Hud 103: ”Muhakkak ki bunda, ahiret azabından korkan kimse için, bir âyet vardır. İşte bu, insanların toplanma günüdür. Ve işte bu, şahitlik günüdür.

Yuhanna 5: 28-29 ”Buna şaşmayın. Mezarda olanların hepsinin O`nun sesini işitecekleri saat geliyor. Ve onlar mezarlarından çıkacaklar. İyilik yapmış olanlar yaşamak, kötülük yapmış olanlar yargılanmak üzere dirilecekler.”

Ahzap 63-64: ”İnsanlar sana kıyamet saatini soruyorlar. De ki: “Onun ilmi ancak Allah katındadır.” ”Ne bilirsin, belki de o saat çok yakındır.”Allah, kâfirlere lânet etmiş ve onlara alevli bir ateş hazırlamıştır.”

Yuhanna 5: 30 ”Ben kendiliğimden hiçbir şey yapamam. İşittiğim gibi yargılarım ve benim yargım adildir. Çünkü amacım kendi istediğimi değil, beni gönderenin istediğini yapmaktır.”

Yunus 15: ”Onlara ayetlerimiz apaçık belgeler olarak okunduğunda, bizimle karşılaşmayı ummayanlar, derler ki: “Bundan başka bir Kur’an getir veya onu değiştir.” De ki: “Benim onu kendi nefsiminden değiştirmem olacak şey değildir. Ben, yalnızca bana vahyolunana uyarım. Büyük günün azabı sebebiyle Rabbime isyan etmekten korkarım.”

Yuhanna 6: 27 ”Geçici yiyecek için değil, sonsuz yaşam boyunca kalıcı yiyecek için çalışın. ”

Nahl 96: ”Sizin yanınızda olan tükenir, Allah katında olan ise kalıcıdır. Sabredenlerin karşılığını yaptıklarının en güzeliyle vereceğiz.”

Yuhanna 6: 28-29 ”Onlar da şunu sordular: “Tanrı`nın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız?” İsa, “Tanrı`nın işi O`nun gönderdiği kişiye iman etmenizdir” diye yanıt verdi.”

Ali İmran 31: De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah “Gafur”dur, “Rahîm”dir.”

Yuhanna 6: 47 ”Size doğrusunu söyleyeyim, iman edenin sonsuz yaşamı vardır.”

Tevbe 89: ”Allah onlara, altından ırmaklar akan cennetler hazırladı. İçlerinde ebediyyen kalacaklar. İşte büyük kurtuluş budur.”

Yuhanna 12: 44 ”İsa yüksek sesle, “Bana iman eden bana değil, beni gönderene iman etmiş olur” dedi.”

Nisa 80: ”Kim Resûl’e itaat ederse, gerçekte Allah’a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse, seni onların üzerine koruyucu göndermedik.”

Luka 8: 52-53-54-55 ”Herkes kız için ağlıyor, dövünüyordu. İsa, “Ağlamayın” dedi, “Kız ölmedi, uyuyor.” Kızın öldüğünü bildikleri için İsa`yla alay ettiler. O ise kızın elini tutarak, “Kızım, kalk!” diye seslendi. Ruhu yeniden bedenine dönen kız hemen ayağa kalktı. İsa, kıza yemek verilmesini buyurdu.

Ali İmran 49 : ”İsrailoğullarına elçi kılacak. (O, İsrailoğullarına şöyle diyecek:) “Gerçek şu, ben size Rabbinizden bir ayetle geldim. Ben size çamurdan kuş biçiminde bir şey yaparım, içine üfürürüm, o da Allah’ın izniyle kuş oluverir. Ve Allah’ın izniyle doğuştan kör olanı, alaca hastalığına tutulanı iyileştirir ve ölüyü diriltirim. Yediklerinizi ve biriktirdiklerinizi size haber veririm. Şüphesiz, eğer inanmışsanız bunda sizin için kesin bir ayet vardır.”

Luka 12: 2 ”Örtülü olup da açığa çıkarılmayacak, gizli olup da bilinmeyecek hiçbir şey yoktur.”

İbrahim 38: ”Rabbimiz! Sen, gizlediğimizi de, açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz.”

Luka 12: 4-5: ”Siz dostlarıma söylüyorum, bedeni öldüren, ama ondan sonra başka bir şey yapamayanlardan korkmayın. Kimden korkmanız gerektiğini size açıklayayım: Kişiyi öldürdükten sonra cehenneme atacak olan olan Tanrı`dan korkun. Evet, size söylüyorum, O`ndan korkun.”

Maide 44: ”Tevratı, içinde bir hidayet ve nur olarak indirdik. Teslim olmuş Nebi’ler, yahudilere onunla hükmederlerdi. Rabbaniler ve yüksek bilginler de (Ahbar), Allah’ın kitabını korumakla görevli kılındıklarından ve onun üzerine şahidler olduklarından (onunla hükmederlerdi.) Öyleyse insanlardan korkmayın, benden korkun ve ayetlerimi az bir değere karşılık satmayın. Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar, kafirlerdir.”

Luka 12: 15 ”Sonra onlara, “Dikkatli olun!” dedi. “Her türlü açgözlülükten sakının. Çünkü insanın yaşamı, malının çokluğuna bağlı değildir.”

Şuara 88: ” “O gün ki ne mal ne de oğullar fayda etmez”

 

Markos 4: 13-20 ”İsa sonra onlara, “Siz bu benzetmeyi anlamıyor musunuz?” dedi. “Öyleyse bütün benzetmeleri nasıl anlayacaksınız? Ekincinin ektiği, Tanrı sözüdür. Bazı insanlar sözün ekildiği yerde yol kenarına düşen tohumlara benzer. Bunlar sözü işitir işitmez şeytan gelir yüreklerine ekilen sözü alır götürür. Kayalık yerlere ekilenler ise, işittikleri sözü hemen sevinçle kabul eden, ama kök salamadıkları için ancak bir süre dayanan kişilerdir. Böyleleri Tanrı sözünden ötürü sıkıntı ya da zulme uğrayınca hemen sendeleyip düşerler. Yine bazıları dikenler arasında ekilen tohumlara benzerler. Bunlar sözü işitirler, ama dünyasal kaygılar, zenginliğin aldatıcılığı ve daha başka hevesler araya girip sözü boğar ve ürün vermesini engeller. İyi toprağa ekilenler ise, sözü işiten, onu benimseyen, kimi otuz, kimi altmış, kimi de yüz kat ürün veren kişilerdir.”

Hac 11: ”İnsanlardan kimi, Allah’a kıyıdan kenardan kulluk eder, eğer kendisine bir hayır dokunursa, bununla tatmin bulur ve eğer kendisine bir fitne isabet edecek olursa yüzü üstü dönüverir. O, dünyayı kaybetmiştir, ahireti de. İşte bu, apaçık bir hüsrandır.”

Bakara 261: ”Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah, dilediğine kat kat verir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.”

Görüldüğü gibi İncil ne kadar tahrif edilmiş olsa da içinde Kuran ayetlerinin tasdik ettiği kısımlar bulunmaktadır. Araştırmaktan, öğrenmekten korkmayalım.

Hayırlı tefekkürler dilerim…

Sosyal Medya Butonlarını Kullanarak Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir