İnsanların Çoğunluğu Yanlış Yolda Mıdır?

Sosyal Medya Butonlarını Kullanarak Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz.

 

İnsanların Çoğunluğu Ziyandadır

Yapılan pek çok deney insanların genellikle çoğunluğun görüşüne uymayı tercih ettiğini göstermektedir. Dünyadaki savaşlara, kavgalara, adaletsiz gelir dağılımına baktığımızda  yanlış olduğunu bilseler de insanların çoğunluğunun sürü psikolojisi ile hareket etmeyi tercih ettiklerini görüyoruz.

Kuran-ı Kerim’de insanların çoğuna uymanın bizi yanlış yola sürükleyeceği anlatılmaktadır.

Enam 116: ”Eğer yeryüzündekilerin çoğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyuyorlar ve onlar sadece yalan uyduruyorlar.”

Yusuf 103: ”Sen çok arzulasan da insanların çoğu iman etmezler.”

Mumin 61: ”Allah, sizin için geceyi sükunet, gündüzü de görünür kıldı. Allah, insanlara karşı fazl sahibidir. Ancak insanların çoğu şükretmezler”

İnsanların çoğunluğu şükretmezler

Genel olarak paylaşılan geleneksel bir konunun yanlışları ortaya konulduğunda yada yeni bir fikir ortaya atıldığında ” bu kadar insan yanlış biliyor da tek doğru sen misin” yada ”’eski köye yeni adet mi getiriyorsun” gibi sözleri duyarız. İnsanların çoğunluğu nedenini bilmeseler hatta kendilerine yanlış bile gelse topluluğa uyarlar. İşte bildiğimiz meşhur sürü psikolojisi. Yapılan çok sayıda psikolojik deney de bunu kanıtlamaktadır.

Tarihte bunun çok sayıda örneği yaşanmıştır. Örneğin insanlar ölümlü olduğunu, ve üzerlerindeki hiç bir sıkıntıya engel olmadığını bildikleri halde kendisini ilah ilan eden Firavuna boyun eğmişlerdir. Yada bütün saçma hareketlerine ve caniliklerine rağmen Hitler gibi bir delinin peşine takılıp felakete gitmişlerdir. Bu konuda yapılan ilginç araştırmalar vardır. Bu çalışmalar göstermiştir ki zeki, iyi eğitimli, aile sahibi, çocuklarına ve diğer insanlara karşı şefkatli olan insanların bile çoğunluğunun emir komuta zinciri içine girdiğinde en korkunç katliamları yapabildikleri görülmüştür. Bu konuyla ilgili Milgram deneyini araştırmanızı tavsiye ederim.

İnsanların çoğunluğu fasıktır

1. ve 2. Dünya savaşlarında koskoca ülkeler birbirlerini kırıp geçirmişlerdir. Üstelik bunların başlıcaları medeniyetin beşiği olduklarını iddia eden Avrupa ülkeleridir. Düşünsenize bunlar içlerinde binlerce entelektüeli, siyasetçisi, iyi eğimli insanları, köklü kurumları olan devletler. Kişi yada sıradan bir kurum değiller. Koskoca devletler sonu felaket olan bir çılgınlığın içine balıklama dalıyor milyonlarca insan ölüyor. Hadi ilkine bahaneler buldunuz diyelim o kadar yaşanan katliam ve felakete rağmen kendini çok medeni sayan Avrupa ülkeleri biraz toparlanınca 2. Dünya savaşına girişip daha büyük bir felakete yol açıyorlar. Dikkat edin bunun adı Dünya savaşı. İnsanların çoğunluğunun katıldığı bir savaş.

Niye mi bunları anlatıyorum? Koskoca devlet yanlış yapar mı? Bu kadar insan yanlış biliyor da sen mi doğrusun? diye başkalarını eleştirenler var ya işte onlar için. Tarihte yapılan savaşların neredeyse tamamında insanların çoğunluğunu fikir birliğine varmıştı. Birbirlerini öldürürken herkes kendi çoğunluğunun en doğru yolda olduğunu kabul ediyordu.

Kuran’da bize bildirilen bu durumun hayatta ki yansımaları nelerdir acaba? Bunu önce dini boyutta düşünelim:

1- Ülkemizde insanların neredeyse %99’u kendini Müslüman olarak tanımlar ama %99’u da ibadetlerini tam olarak yerine getirmez. Namaz saatinde camilerde ki insan sayısı ile sokaktaki insan sayısını karşılaştırdığınızda bu oranı net olarak görürsünüz. Diğer ibadetlerde bundan çok farklı değildir.

2- Ülkemizde çoğu insan Kuran’a iman ettiklerini söyler ama çoğunluğu daha her namazda, mezarlıklarda, duaların sonlarında okudukları Fatihanın anlamını bile bilmez. İnternet ve televizyon karşısında saatlerce boş muhabbet ve eğlenceye zaman bulan kişiler Kuran ayetlerini öğrenmek için vakit bulamazlar. Özellikle internette çoğu kişinin en büyük dini faaliyeti Facebook’ta içinde Allah yazan domates veya üzerinde Allah yazan koyun resmi paylaşmaktan ibarettir.

3- Lafta herkes zekattan, fakirlere yardımdan bahseder ama bu konuda işe yarar faaliyeti olanları pek göremeyiz çünkü hep borçludurlar. Bu borçlar binlerce liralık telefon ve bilgisayar almalarına, eşya, araba, ev değiştirmelerine engel olmaz ama fakir insanlara yardım konusunda engel teşkil eder. Onlara bir türlü zekat düşmez, karşılaştığı fakirlere lafta yardım etmeyi çok istemek istediğini söyler ama ah bu bir türlü bitmeyen borçlar yok mu!!!!

Görüldüğü gibi dini anlamda çoğunluk yanlış yolda peki sosyal hayatta insanların durumu nedir?

1- Hepimiz güvenilecek insanın çok az olduğundan yakınırız. Çoğu insana güven olmayacağı tecrübelerimizle sabittir.

2- İnsanların çoğunluğu yalan söyler.

3- İnsanların çoğunluğu dedikodu yapar, başkalarını çekiştirir, kıskançtır.

4- İnsanların çoğunluğu eleştiri karşısında düşman kesilir, yanlış yaptığını kabul etmez.

5- İnsanların çoğunluğu borcuna sadık değildir.

6- İnsanların çoğunluğunun ilk önceliği kendi menfaatidir. Adalet ve hukuk daha sonra gelir.

Bu maddelere daha pek çoğu eklenebilir. Özel bir zeka yada eğitime gerek yok biraz düşündüğümüzde kendi çevremizde insanların çoğunluğunun hem dini hemde sosyal anlamda yanlış yolda olduğunu hepimiz görebiliriz.

Müslüman için öncelikli olan çoğunluğun ne düşündüğü değil Allah’ın emirleridir. Çoğunluk doğru yapar gibi bir inancınız varsa Müslüman’da olmamanız gerekiyor çünkü dünya nüfusunun sadece dörtte biri Müslüman, tabi onunda ne kadarı gerçek bir iman sahibi düşünmek lazım.

Göze batar mıyım, dışlanır mıyım, işim bozulur mu, iftiraya uğrar mıyım, sürgün edilir miyim vs. gibi korkularınız olabilir hatta doğruyu söylediğiniz için bunlara maruz kalmanız da yüksek bir ihtimal. Kuran’da defalarca Allah yolunda çalışılması ve sabredilmesi gerektiği bunun için anlatılıyor yoksa önünüze çıkan ilk sıkıntıda yan çizecekseniz nerede kaldı Dünya sınavı?

Fecr 15: ”Rabbi insana ne zaman onu imtihan edip kendisine ikramda bulunsa ve nimet verse: ‘Rabbim bana ikramda bulundu’ der.”

Fecr 16: ”Ama ne zaman onu deneyerek, rızkını kıssa, hemen: “Rabbim bana ihanet etti” der.”

Hac 11: ”İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah’a kıyıdan kenardan kulluk eder. Eğer kendisine bir hayır dokunursa, gönlü onunla tatmin olur. Ama ona bir fitne isabet edince de gerisingeri dönüverir. O dünyayı da kaybetmiştir, ahireti de. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir.”

Yanlış olduğunu bile bile çoğunluğa uyuyorsanız hiç kendinizi kandırmayın Allah’ın kitabına göre Müslüman değilsiniz. Müslüman ve İslam kelime manaları olarak teslimiyet anlamına gelir. Allah kendisine teslim olanları mümin olarak nitelendirmektedir.

Tevbe 24: De ki: “Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, topluluğunuz, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz bir ticaret ve beğendiğiniz meskenler size Allah’tan, onun Resul’ünden ve O’nun yolunda cihat etmekten daha sevgili ise, artık Allah’ın emri gelinceye kadar bekleyin! Allah, fasık topluluğa hidayet etmez.”

Hayırlı tefekkürler dilerim…

Sosyal Medya Butonlarını Kullanarak Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir