Fıtrat Nedir? Kuran’da fıtrat ayetleri

Sosyal Medya Butonlarını Kullanarak Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz.

 

Fıtrat ne demek ?

Fıtrat karakter, tabiat, mizaç, huy, kişilik, yapı gibi anlamlara gelir. Bu tanım insan, hayvan, cin, melek hatta cansız nesneler için bile kullanılabilir. Fıtrat genellikle doğuştan, yaratılıştan gelen özellikleri tanımlamak için kullanılır. Fıtrat hem mahlukatın tür olarak genel karakterini tanımlamak hemde bu tür içinde bireysel faklılıkları tanımlamak için kullanılır. İnsanın da dahil olduğu her canlı türünün bilinen bir davranış kalıbı vardır. Örneğin İnsan türü genel anlamda nankördür ama bireysel anlamda az da olsa bu kötü özelliği taşımayan insanlarda vardır. Hayvanlarda da durum böyledir. Örneğin köpeklerin geneli kedilere karşı saldırgan iken bazıları hiç bir eğitim almadığı halde kedilerle yan yana yatmakta aynı kaptan yemek yemektedirler. Bu örneklerden de anlaşıldığı gibi fıtrat iki şekilde tanımlanmaktadır:

1: Tür olarak genel davranış kalıpları.

2: Bireysel olarak farklı davranış özellikleri.

Fıtrat değişir mi ?

Fıtrat eğitim ve alışkanlıkla karıştırılmamalıdır. Aynı ortamda ve eğitim seviyesinde yetişen bireylerde de farklılıklar gözlenebilmektedir. Mesela aynı evde büyüyen kardeşler arasında ortam tamamen aynı olmasına rağmen davranışsal olarak çok farklı özellikler görebilmekteyiz. Tam tersi tamamen farklı çevrelerde yaşayan bireylerde benzer davranış ve karakter özellikleri gösterebilirler. Bunlar bireysel ve istisnai durumlardır genel eğilim karşısında etkisizdir.

Fıtrat tür olarak ise hiç bir zaman değişmeyen o türün davranışını tanımlayan, yaratılıştan gelen özellikleri kapsar. Örneğin koyunlar tür olarak her zaman bir sürü hayvanıdır hiç bir zaman herkes kendi yoluna gitsin demezler ama ayılar çiftleşme veya bazı istisnai durumlar haricinde hiç bir zaman bir araya gelmez ve sürü oluşturmazlar yalnız yaşarlar. Bu onların tür olarak fıtrat özellikleridir.

Din-Fıtrat ilişkisi nedir?

Din-fıtrat ilişkisi fıtratın hem tür hemde bireysel olarak tanımı ile alakalıdır. Örneğin her insan hak yada batıl mutlaka bir şeylere tapma ihtiyacı hisseder. Hak olanı tek bir ilaha tapmak iken, kimileri batıl ilahlar uydurur, kimileri de kendini ateist olarak tanımlar yani Kuran’daki tanımla hevasını ilah edinir ve ideolojisi gereği evrim teorisi gibi konuları gerçek anlamından çarpıtarak adeta evrime ” Her şeye kadir Tanrı” muamelesi yapar. İşte burada dikkat edilmesi gereken konu tapma ihtiyacı fıtrattan kaynaklı ama birden fazla ilah edinmek yada kendini ilahlaştırmak fıtrattan değildir tam tersine fıtrata ihanettir. Bu durum Kuran’da nefsine zulmetmek olarak tanımlanmaktadır.

Bakara 54: ”Mûsâ, kavmine dedi ki: “Ey kavmim! Sizler, buzağıyı edinmekle nefsinize zulmettiniz. Gelin yaratıcınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün. Bu, Yaratıcınız katında sizin için daha iyidir. Böylece O (Allah), tövbenizi kabul eder. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir, Rahim’dir.”

İnsanın fıtratı tek ilah kabul eder. Kuran’da bu açıkça belirtilmektedir:

Rum 30: ”Sen yüzünü bir hanif (tek ilaha inanan) olarak dine, Allah’ın o fıtratına çevir; ki insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah’ın yaratışı için hiç bir değiştirme yoktur. İşte dimdik ayakta duran din (budur). Ancak insanların çoğu bilmezler.”

Tek olmak Allah’ın fıtratıdır. Bütün insanlar nerede yaşıyor olursa olsun bunu anlayabilecek kabiliyete sahiptir. Mantıksal olarak da birden fazla ilah olamaz. Bu her şeye kadir Tanrı kavramı ile bağdaşmaz.

Muminun 91-92: ” (91-92) Allah, hiçbir çocuk edinmemiştir. O’nunla birlikte başka hiçbir ilâh yoktur. Öyle olsaydı, her ilâh kendi yarattığını alır götürür ve mutlaka birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Gaybı da, görülen âlemi de bilen Allah, onların yakıştırdığı nitelemelerden uzaktır. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir.”

İslam dini yani tevhid inancının kaide ve kuralları tamamen insan fıtratının özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır. İnsana tek ilah olan Allah’a tapmasının emredilmesi onun fıtratının gereğidir. Çünkü yüksek bir bilinç sahibi olan insan için birden fazla ilah mantıklı değildir. Şirk insan fıtratı için en yıkıcı şeylerden biridir. Tarihte ve günümüzde açıkça görüldüğü gibi şirkin olduğu her yerde acı ve yıkım olmaktadır.

İnsanlar belli ibadetler ile yükümlü kılınmıştır çünkü insanlar fıtratları gereği unutmaya, gevşekliğe meyillidir. İbadetler onlara Allah’ı, ahireti ve dünyadaki yaşama amaçlarını hatırlatır.

Kuran’da insanlar arasında adaletin sağlanması amacıyla pek çok hukuk kuralı emredilmiştir çünkü insan fırsat bulduğunda başkalarına haksızlık yapmaya meyillidir.

Kuran’da anne-baba, eş, çocuk, yetimler, komşuluk ilişkileri, yardıma muhtaç kişiler konusunda çok sayıda öğüt bulunmaktadır çünkü insanlar sosyal canlılardır, topluluk halinde yaşarlar.

Kuran’da insanlara dünya malına düşkün olmaması, bunlara ölçülü yaklaşması, hırslı olmaması öğütlenmektedir çünkü insanların geneli para, mal, mülk gibi şeylere büyük istek duyar.

Kuran’da insanlara ahde vefa göstermesi, güzel söz söylemesi, yalandan uzak durması öğütlenir çünkü insan fıtratı nankörlüğe ve yalana yatkındır.

Din-Fıtrat ilişkisinin önemi özellikle insan türünün kötü özelliklerinde ortaya çıkmaktadır. Din bu kötü özelliklerin en düşük seviyede olmasını öğütler, bu toplumun huzuru için en hayati meselelerden biridir. Burada dikkat edilmesi gereken ilginç konu ise bireysel anlamda bizzat bu kötü işleri yapanlarda dahil aslında her insanın yaptığı kötü şeylerin suç olduğunu bilmesidir. Bu küresel bir değer, ortak bir akıldır. Bir çinli yada türk farketmez kimse elindeki parasının zorla alınmasını yada kendisine hakaret edilmesini hoş görmez.

İşte bunları düşündüğümüzde ”Din fıtrattır” diyenlerin ne demek istediğini anlıyoruz. Din bizim yaratılıştan taşıdığımız özelliklerin doğru kullanım rehberidir. Allah’a inanmak, ibadetler, ahiret; hepsi gerçekte bizim fıtratımızın ihtiyaçlarıdır. Bunlar Allah tarafından bizim adeta bilgisayar programı gibi dna’mıza kodlanmış özelliklerdir. Başta şirk olmak üzere yaptığımız her kötü şey fıtrat programımızı bozucu virüslerdir.

Hayırlı tefekkürler dilerim…

Sosyal Medya Butonlarını Kullanarak Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir