Demokrasi İslam’a Uygun mu? Kuran’da Demokrasi var mı?

Sosyal Medya Butonlarını Kullanarak Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz.

  İslam ve Demokrasi İlişkisi : Demokrasi İslam’a uygun mudur? Bu konuya girmeden önce Demokrasi kelimesinin etimolojik kökenine bakalım. Demokrasi Yunanca “demos” (halk) ve “kratos” (egemenlik) kelimelerine dayalıdır. Kısaca Demokrasi, halkın egemenliği demektir. Türkçeye, Fransızca démocratie sözcüğünden geçmiştir. Demokrasi denilince çoğu kavramda olduğu gibi bilgimiz bir kaç slogan laftan ibarettir: ”Her vatandaşın seçme- seçilme hakkı olması, istediğin siyasi görüşü dile getirebilme, bütün azınlıkların temsil edilme hakkı, istediğin dine inanma” vs. Tanımlara baktığımızda bunlar kulağa hoş…

Sosyal Medya Butonlarını Kullanarak Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz.
"Demokrasi İslam’a Uygun mu? Kuran’da Demokrasi var mı?"

İslam’da Ruhban Sınıfı Var Mı?

Sosyal Medya Butonlarını Kullanarak Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz.

  Ruhbanlık hangi dinlerde var? Özellikle ilahiyatçı, diyanet görevlileri ve siyasetçilerden ”İslamda ruhban sınıfı yoktur” sözünü sıklıkla duyarız. Acaba bunu söyleyenler ne kadar samimi? Öncelikle Ruhban ne demek tanımına bakalım: ”Ruhban sınıfı başta Hıristiyanlık olmak üzere belirli bir din bünyesinde din adamlığını meslek olarak icra eden tüm kişilerdir. Aslen Hıristiyanlık terminolojisine ait olan ruhban sınıfı kavramı zaman zaman diğer dinler için de kullanılır.” Ülkemizde ”İslam dininde ruhbanlık yoktur” denilerek kasdedilen Din adamı olarak yaşamak ve ondan…

Sosyal Medya Butonlarını Kullanarak Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz.
"İslam’da Ruhban Sınıfı Var Mı?"